• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2342

Ciutat Sant Hilari Sacalm

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca privada

Signatura: Ms. s. n.

Signatures antigues: 

Data: XV-XVII

Llengua:  Catalā, llatí

Suport: Paper

Mides: 160 x 150 mm

Folis: F. 1-57 en llapis

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pergamí

Llom: 

Procedència:  "Aquest libre és de Nasi de casa Domčnec" (f. 16v); família Borrell (Mas Mansolí, Sant Hilari Sacalm)

Estat de conservació:  En mal estat

Ornamentació:

Matèries: Poesia , Devociķ , Receptes i eixarms

Autor:   Anselm Turmeda (1352/1355 - d. 1423) et al.

Títol:  [Miscel·lània d'obres devotes i morals]

Contingut

[1] F. 1-1v: "Lo sant para apòstol papa Joan otorgà a cascú qui dirà la present oració [...]". Inc.: "Anima Christi sanctifica me; corpus Christi salva me". Expl.: "in hora mortes mea vica me et pona me justa te, cum angelis tuis laudante per infinita secula seculorum. Amen".

[2] F. 1v-2 [Oració]. Inc.: "Hec est mensura longitudinis corporis Christi sumpta ex dicta cruce Constantinopoli, ab ejus statura". Expl.: "Nec pestiferam, nec mortiferam potestan, nec demonem, nec serpentem, nec pestem, nec gradium".

[3] F. 2v Inc.: "Trinitas; Àgios; Sother; Mesias; Hemanuel; Adonay; Athpanatos". Expl.: "Unitas et sumum Bonum; Hoy; Agla; Anoymos; Deus; Fortis".

[4] F. 2-2v [Oració]. Inc.: "Jhesus in ore, in corde, Jhesus in omnibus vicibus meis; Christus imperat". Expl.: "noli Jhesus Christi, Filii Dei vivi, miserere michi peccatori".

[5] F. 2v. Inc.: "Aquesta oració donà sent Luís al rey Carles, e diu: qui la portarà o la lagirà, no li cal duptar". Expl.: "Emanuel; Sabaot; Socda; Adorterea; Amen".

[6] F. 3. Inc.: "Senyor, ver Déu Jhesús Christ, prech-ta per amor de aquel gog lo qual la molt amada madona santa Maria hac quant ha ela aparagist". Expl.: "Per so que jo puxa conplir la tua voluntat tots jorns de la mia vida. Diges hun paternoster he una avemaria".

[7] F. 3-4 Inc.: "En lo nom de Jhesús, Déus hom tot poderós he to[t] misericordiós, lo qual per la sua amor ha volgut escanpar la sua preciosa sanch". Expl.: "Aytantes foren las gotas de la preciosa sanch de nostre mestre Jhesús Crist en la sua sagrada Pació, al qual sia donada leor e glòria per omnia secula seculorum. Amen".

[8] F. 4v-12v [Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments]. Inc.: "En nom de Déu omnipotent / vull comensar mon parlament. / Qui apendra vol bon nordiment / aquest segu[i]rà". Expl.: "Que·l nostra habitament / en paradís sia. / Jhesús ab la sua mare gloriosa e misericordiosa de tots las coses del món, ab la cort selestial de paradís. Amén. Ffinito libro. Sit laus, gloria Christo. Amen. Jhesus Christus". [Versió incompleta; només es copien diversos passatges].

[9] F. 13-15 [Teatre nadalenc: els Pastorets]. "Per la nativitat de nostre Senyor". Inc.: "Josep: Maria, dona, Déus vos sal! Maria: Senyor, he vós guart Déu de mal". Expl.: "Cobla: Yo vull ésser lo primer / e no pas lo darrer: / que los peus li vull basar / pus él nos vench per salvar!".

[10] F. 16-16v [Oració contra les febres]. Inc.: "Jhesús anà ellà; / Jhesús en son coll la portà; / Jhesús son peu dret la posà / a la ter[r]a tremolà". Expl.: "An tots aquells qui aquestes paraules portaran, / hon o maneran, / jamés febra no auran. / Amen, fiat, fiat. Orate per me, beate Alberte. Jhesus".

[11] F. 19-19v [Oració contra diversos perills i malures]. Inc.: "Qui aquesta oració dirà tres vegades lo dia, a honor de Déu e de la sua beneyta mara madona santa Maria e de tota la cort celestial de paradís, no porà morir en aquel joryl [=jorn] de fe[r]re". Expl.: "Esposa de Jhesús Christ; cambre de l'Esperit Sanct; flor de la vèrgens; consol de las viudes; esperansa dels pecadors; fontana de misèri[a]". [Manca un full a continuació].

[12] F. 25 [Magnificat]. Inc.: "Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo". Expl.: "Sicut locutus est ad patres nostros, Abram et semini ejus in secula. Gloria Patri".

[13] F. 25v. Inc.: "Aquests són X manaments que Déus donà a Moyisès en lo munt de Senayí". Expl.: "No cobegeràs les coses de ton proïsme. No envegeràs la muler de ton proïsme".

[14] F. 26: "Aquest són los VII pecats mortals". Inc.: "Supèrbia, avarísia, anvega, gola, hira, luxúria, peresa".

[15] F. 26: "Aquest són los V sentiments corporals". Inc.: "Veura, hoir, holorar, lo gust, lo tocar".

[16] F. 26-26v: "Aquestes són les VII hobres de misericòrdia corporals". Inc.: "Dar a mengar als famegants; dar a beura als sedegans; vestir los nus; visitar los malalts; albergar los pobre<e>s; reemembra los catius; sotarrar los cosos morts".

[17] F. 26v: "Aquestes són les hobres de misericòrdia spirituals". Inc.: "Remetre les injúries; corragir los arrans". Expl.: "E preguar en les oracions per tots generalment". [Els f. 27-32 són en blanc; i del f. 32v al 36v hi ha comptes].

[18] F. 47-49 [Salms penitencials: 6, 31, 37, 50, 101, 129 i 142]. Inc.: "Domine, ne in furore tuo arguas me neque in ira tua coripias me". Expl.: "A sany no sia escampada, capel de nostro Senyor aquey [...]". [Text il·legible en algunes parts].

[19] F. 53-53v: "De aquesta oració avets DCCC Mª ayns de perdons per los pecats mortals e per lo temps perdut, si devotament la daïts". Inc.: "Senyor meu Jhesús Crist, per amor de aquell gog lo qual la molt amada mara tua madona sancta Maria, quant ha ella aparagist". Expl.: "Qui vivis et regnas Deus, in secula seculorum. Amen".

Observacions: 

Deduïm l'actual parador d'aquest manuscrit -Biblioteca privada d'Àngel Serradesanferm- del treball de Vila i Sierra, que no donen molts detalls sobre la ciutat i la biblioteca on es troba. Aquests autors semblen suggerir aquesta informació, que de tota manera no s'afirma de manera inequívoca.

[Vila, P.; Sierra 2012]

Bibliografia: 

ED.: Carreras i Candi 1921b. Vila, P.; Sierra 2012. // DESCR.: Bohigas 1982b: 334-335 (núm. 8). BITECA manid 2269

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal