• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 222

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 1841

Signatures antigues: 

Data: XVIII in.

Llengua:  Catalā, castellā

Suport: Paper

Mides: 210 x 160 mm

Folis: F. 1-68 en llapis

Copista: Diverses mans; addicions del s. XVIII (f. 1-6)

Enquadernació:  Pergamí

Llom: 

Procedència:  "Biblioteca 'Histōrica catalana' Soler y March (Manresa)"; "S. de P.", en llapis; comprat per la BC a la llibreria Porter (1959)

Estat de conservació:  Acčfal i āpode

Ornamentació: A tota pàgina i a dues i tres columnes

Matèries: Poesia , Teatre i espectacles

Autor:  Pedro Calderón de la Barca (1601-1681). Fernando de Zárate [Antonio Enríquez Gómez] (c. 1600-1663) et al.

Títol:  [Miscel·lània poètica i dramàtica]

Contingut

[1] F. 1 Inc. (mutilat): "[...] Agnus campaneta".
[2] F. 1-1v: "Altra". Inc.: "Una cansó molt pulida".
[3] F. 1v: "Altra". Inc.: "Estava la Mare de Déu".
[4] F. 1v: "Altra". Inc.: "Pastoreta boniqueta".
[5] F. 2: "Altra". Inc.: "Vuy que lo cel".
[6] F. 2: "Otra lletra". Inc.: "Andi, que tu le munde" [multilingüe].
[7] F. 2v: "Altra lletra". Inc.: "Déu vos guart, Joseph".
[8] F. 3 Inc.: "Al vèurer apuntar / lo" [veg. 15].
[9] F. 3v: "Altre lletra". Inc.: "A l'Infant nat en Betlem".
[10] F. 3v-4: "Altre lletra". Inc.: "Víngan, pues, las pastoretas".
[11] F. 4: "Altra lletra". Inc.: "Veniu, veniu, donzellas".
[12] F. 4-4v: "Altra". Inc.: "Vuy que contem 25 de dezembre".
[13] F. 4v: "Altra". Inc.: "Esta nit és nit de vella".
[14] F. 5: "Altra". Inc.: "Esta nit que·l cel".
[15] F. 5v-6: "Altra". Inc.: "Al vèurer apuntar" [veg. 8].
[16] F. 6v Inc.: "Aúr, querida, / que ha".
[17] F. 7: "Canción". Inc.: "Alandola, alandola, alandola".
[18] F. 7-7v: "Letra al ton de Las amorosas". Inc.: "Oye caricias, bella sirena".
[19] F. 8: "Letra al humano". Inc.: "Por los echisos de Fíliz".
[20] F. 8-8v: "Otra al mismo ton". Inc.: "En el Argel de Cupido".
[21] F. 8v: "Otra al mismo ton". Inc.: "Ruysenyor que alegre cantas".
[22] F. 8v-9v: "Lletra a l'humà". Inc.: "Quant mon marit se lleva".
[23] F. 9v-10v: "Letra al humano". Inc.: "Hermosa y querida".
[24] F. 10v-11: "Letra". Inc.: "Yo te idolatro, suave cadena".
[25] F. 11: "Letra de un amante afligido". Inc.: "Quiero ver en mis tristezas".
[26] F. 11v: "Cansoneta". Inc.: "La filla del pobre home".
[27] F. 11v-13: "Cansó gustosa". Inc.: "Pastorcilla, hymán de mi vida" [bilingüe català-castellà].
[28] F. 13-13v: "Minuete". Inc.: "Oye, ingrata, hermosa fiera bella".
[29] F. 13v-14: "Letra al mismo ton". Inc.: "Del Ebro en la margen bella".
[30] F. 14v-15: "Letra al mismo ton". Inc.: "Dulce pensamiento mío".
[31] F. 15-15v: "Letra al mismo ton". Inc.: "Yo del mal de amor dezía".
[32] F. 16-16v: "Testamento. Letra de la comandanta". Inc.: "De los desdenes de un frayle".
[33] F. 16v-19v: "Cansó de las majordonas". Inc.: "Si voleu saber las tias".
[34] F. 20-20v: "Lletra al divino". Inc.: "Bon offici és ser pastor".
[35] F. 20v: "Glosa a una criada de unas monjas que digué al rector de Vallfogona: Déu lo guart, orate fratres". Inc.: "Qui ha encenyat a las gatas".
[36] F. 20v: "Glosa a una monja que demanà al rector de Vallfogona que fes un vers, dant-li per peu [segueix text ratllat]". Inc.: "A la monja más discreta".
[37] F. 20v: "Jugant a pilota lo compte de Paralada ab altres cavallers, un de ells donà un colp ab la pala a las ancas del minyó, dient-li: Posa't aquí un pedàs. Y glosà lo rector de Vallfogona". Inc.: "Responga vosenyoria".
[38] F. 21-22: "Minuete que se puede cantar al ton de La Baviera o de Si es mi vida, Fíliz querida [afegit o Ya que es forçoso, hermoso duenyo]". Inc.: "De una hermosura".
[39] F. 22: "Minuete". Inc.: "Quantas vezes".
[40] F. 22v-23v: "Responsos de las siguidillas". Inc.: "Y esto es assí".
[41] F. 23v-24: "Anteyer". Inc.: "Perla preciosa".
[42] F. 24-24v: "Minuete". Inc.: "Divina Amarilis".
[43] F. 24v-25: "Romance". Inc.: "La vida del estudiante".
[44] F. 25-25v: "Letra". Inc.: "Mi bien, mi adorado, mi echizo y mi gloria".
[45] F. 25v-26: "Letra". Inc.: "Ay, qué cansera".
[46] F. 26-27: "Testamento". Inc.: "Pues de xausa estoy malo".
[47] F. 27-27v: "Letra de un galán castellano que pretenía con sus amores una dama catalana". Inc.: "Escucha, hermosa pastora" [bilingüe català-castellà].
[48] F. 28-29v: "Goigs de Carnestoltas y Carnal". Inc.: "Puis cada any nos feu favor".
[49] F. 30-31v: "Loa famosa de Las calidades de las mugeres". Inc.: "No gose yo de essos ojos".
[50] F. 31v-32v: "Despediment de Carnestoltas". Inc.: "Món, alerta! Gent, desperta!".
[51] F. 32v-34v: "Goigs dels pescadors". Inc.: "Vostres goigs, bruts pescadors".
[52] F. 35-36: "Estrivillo". Inc.: "Tible primero: No ay amor con placer".
[53] F. 36v: "Minuete en letrilla". Inc.: "Ay, que no siente el penar".
[54] F. 36v-37: "Letra". Inc.: "Hermosa senyora" [en castellà].
[55] F. 37-37v: "Acto de contrición de una alma a Christo". Inc.: "Me quexo y me lastimo".
[56] F. 37v: "Romance en latín y espanyol [afegit vel relació]". Inc.: "Yo, carissimus in Christo".
[57] F. 38: "Letra a una hermosura". Inc.: "Tirana fantazía".
[58] F. 38: "Letra a san Buenaventura, doctor". Inc.: "Oíd el canto de un serafín".
[59] F. 38v-39v: "Lletra catalana a una hermosura dita Maria". Inc.: "Minyona, jo us deman llicència".
[60] F. 39v: "Duo. Dècima a la dita Maria". Inc.: "Déu la guart, senyora mia".
[61] F. 40-41: "Lletra catalana a una hermosura dita Roseta". Inc.: "Mil set-cents y deu anàbam contant".
[62] F. 41-41v: "Lletra catalana a una hermosura dita Maria". Inc.: "A catorze del mes de abril".
[63] F. 41v-42: "Lletra ab lo to de la qual se balla, per altre nom diu-se goigs de sant Baldiri". Inc.: "Lo fill de micer Càrcer" [la major part dels versos, censurats].
[64] F. 42: "Lletra ab lo to de la qual se balla, diu-se per altre nom Sanch y fetge". Inc.: "De las aliguetas".
[65] F. 42v-43: "Lletra catalana a una hermosura dita Serafina". Inc.: "Vullau tots atents estar".
[66] F. 43v: "Lletra al to de la qual se balla, y en ella se deu pèndrer quiscuna ralla per si contant sempre al revés, y en quiscuna se ha de repetir: Lo amor me'n demana, lo que no, etc.". Inc.: "Lo amor me'n demana".
[67] F. 43v-45: "Su[s]pirs, lamentos y queixas que fa un poeta contra Joan Rebassa, apotecari, Joan Follà y Joan Placis, jurats, dos dels quals, qui són los primers nomenats, com a enganyosos sinons [?] y dissimulant sos enganys ab la pell de ovella, lo han enganyat, no podent conseguir la paga de dos anys en què ha encenyat grammàtiga en la vila de Calella. Glosant la prosa Dies irae, dies illa, etc. Dècimas". Inc.: "La voràs activitat". Al final: "Distichon: Calellae gentes, de his, lector, consule dictis / confestim cernes omnia vera fore".
[68] F. 45v: "Letra al desprecio de el mundo". Inc.: "¿Qué vale el mundo".
[69] F. 45v: "Letra <a> al niño Jesús". Inc.: "A mi Niño gracioso, gracioso".
[70] F. 46: "Décima equívoca". Inc.: "Quien ama y no da, no es nada".
[71] F. 46-46v [Pedro Calderón de la Barca]. "Relación de la comedia La vida es suenyo". Inc.: "¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelize!".
[72] F. 46v-47: "Letra al ton de minuete". Inc.: "Con ayre gustosso, mi adorado echisso".
[73] F. 47v: "Letra". Inc.: "El dios de los rayos".
[74] F. 47v-48: "Letra al ton de La Baviera. A la dama". Inc.: "¿Qué tienes, ninya".
[75] F. 48: "Letra al ton de La Baviera. Al galán". Inc.: "Duenyo tirano".
[76] F. 48v: "Letra funesta". Inc.: "Eurídice divina, ia".
[77] F. 48v-49: "Letra al ton de Eurídice divina". Inc.: "¿Dónde hallaré consuelo".
[78] F. 49: "Letra al ton de Eurídice divina". Inc.: "¡O, variable Fortuna!".
[79] F. 49v-50: "Letra". Inc.: "Falso alago en quien amago".
[80] F. 50-50v: "Letra". Inc.: "En el mar de una esperança" [en castellà].
[81] F. 50v-51: "Letra al son Con ayre gustosso, etc.". Inc.: "Por ver de Fíliz los bellos primores".
[82] F. 51-51v: "Letra". Inc.: "Esquiva Fíliz bella".
[83] F. 51v: "Letra". Inc.: "Ahora, duenyo mío".
[84] F. 51v: "Letra". Inc.: "Pues si muero de tan fiero".
[85] F. 52-52v: "Letra". Inc.: "Ay, qué tormento".
[86] F. 52v-53: "Letra al ton del minuete de la emperatriz". Inc.: "Si es mi vida".
[87] F. 53-53v: "Letra". Inc.: "Amada enemiga, pues ya mi pezar".
[88] F. 53v-54: "Letra". Inc.: "Amarilis me ha rendido". Al marge: "éste sirve a una deidad llamada Theresa Burgunyó".
[89] F. 54v: "Letra". Inc.: "En dos crueles guerras".
[90] F. 54v-55: "Letra a dos amantes que logran muchas dichas y felicidades de la amada". Inc.: "Pues ninphas, hombres, aves".
[91] F. 55-55v: "Lletra". Inc.: "O, amans que patiu".
[92] F. 55v-56v: "Letra al ton del minuete de la emperatriz". Inc.: "Pues Theresa".
[93] F. 56v-57: "Letra al ton de minué". Inc.: "Amable deidad".
[94] F. 57v-58v: "Letra al ton de La Bretanya". Inc.: "Si la finesa en un pecho constante".
[95] F. 58v-59: "Letra al ton de La amable". Inc.: "Déxame quexar".
[96] F. 59-60: "Narración de comedia". Inc.: "De aquel día".
[97] F. 60: "Letra". Inc.: "Es mi pecho amante offrenda".
[98] F. 60: "Letra". Inc.: "Los planetas brillantes amantes".
[99] F. 60v: "Letra". Inc.: "Porque en tu echiso, bella Narcisa".
100] F. 60v-61: "Letra". Inc.: "Henarda hermosa".
[101] F. 61-61v: "Letra". Inc.: "No me dirás, mi Cassandra".
[102] F. 61v-62: "Romance a la sangría de una dama, celebrada en el gusto de muchos y de ninguna merescida". Inc.: "En los verdores de el mayo".
[103] F. 62: "Romance". Inc.: "A tus divinas luzes".
[104] F. 62-62v: "Letra". Inc.: "Amor mío, ¿qué temes? ¿por qué no te vas".
[105] F. 62v-63: "Letra". Inc.: "Feniza, amada de tu esclavo fiel".
[106] F. 63: "Redondilla a l'infant Jesús". Inc.: "O, Infant des de lo cel vingut".
[107] F. 63v [Epigrames posats en boca dels whigs i els tories]. Inc.: "Los parcials de wings del número annual 1713 tragueren aquesta anagramma: Ecce mediatrix ista. Sobre la qual dihuen los parcials de torris: Faeminei generis pax est, dat femina pacem".
[108] F. 63v: "Letra". Inc.: "Por si puede mi llanto".
[109] F. 64-65: "Siguidillas". Inc.: "Siguidillas de gusto".
1[10] F. 65-67 [Fernando de Zárate (A. Enríquez Gómez). El maestro de Alejandro]. "Relación de Octavia en la famosa comedia d'El maestro de Alexandro". Inc.: "Escuchadme atentamente".
[111] F. 67-67v: "Cançó a l'humà". Inc.: "El mes de maig, Semmenat".
[112] F. 67v: "Décima a san Pedro". Inc. (s'interromp): "No ay juyzio en el desatento".

Observacions: 

El [92] podria fer pensar que la Teresa del primer vers és l'"emperatriz" de la rúbrica, que comença a regnar el 1740, cosa que obligaria a avançar la data de composició, però la presència del nom Teresa Burgunyó al f. 53v, el poema situat el 1710 [61], les al·lusions a la política anglesa de 1713 [107], etc., indiquen que bona part dels textos són anteriors.

[7]: la nadala es troba també a BC, ms. 57, del s. XVIII (Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 140). [33]: també al ms. 63 del mateix fons, del s. XVIII (íd.: 148).

[37, 60, 67]: segons Rossich, "alguns poemes són imitacions de Garcia, i comencen amb versos de poemes atribuïts al Rector: 'La voràs activitat' (f. 42v-44), 'Déu la guard, senyora mia' (f. 33v). Conté diversos poemes atribuïts al Rector".

[49]: una lloa anònima amb aquest títol es va publicar a Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros auctores, con sus loas y entremeses [...]. Dedicadas a don Luys Ferrer y Cardona, del ábito de Sanctiago (1612).

Cançoners en castellà de la BNE amb poemes amb el mateix incipit o glossa: ms. 2202 ([21], cf. [25]; Catálogo de manuscritos con poesía 1998: I, 176, 179); 8754 ([29]; íd.: IV, 2579); 3168, 3736 i 3797 ([30]; íd.: V, 3033); 3923, amb obra de Juan Vélez de León ([89]; íd.: II, 1234).

[MTS]
 

Bibliografia: 

ED.: [37, 60, 67] Veg. MCEM 182. // DESCR.: Anuario BC 1957-1960: 57. Cincuenta años 1968: 169. Repertori 1620-1714: I, 320-325.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal