• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1820

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 303

Signatures antigues: 

Data: XVIII

Llengua:  Castellā

Suport: Paper

Mides: 310 x 225 mm

Folis: F. 1-399 en llapis (antiga: p. 1-12 + f. 13-400)

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Escalante. No[bili]ario de Valencia"

Procedència:  Comprat a Salvador Babra

Estat de conservació: 

Ornamentació: Escuts en tinta

Matèries: Genealogia i herāldica

Autor:  Juan Escalante (s. XVII?)

Títol:  Nobiliario de Valencia y su reino

Contingut

F. 1-6 (p. 1-11): "Nobiliario de Valencia y su reino, con los enlaces de las casas ylustres de España, sus timbres, hazañas, privilegios, esenciones y prerogativas. Por el licenciado Juan Escalante". "Prohemio". Inc.: "La muy noble, leal y coronada ciudad de Valencia, que ganó de los moros el invicto rey don Jayme primero de Aragón de los d'este nombre, llamado el Conquistador, fue fundada por un rey de España llamado Romo". Expl.: "Marqués de Torcas, al presente governador de Valencia, su apellido don Joseph de Castellví y Alagón".

F. 7-399 (f. 13-400): "Libro primero". "Cap. 1: En donde se declara qué cosa es nobleça y todo lo pertenesiente a ella". Inc.: "Dan principio los conquistadores por ser los primeros que ennoblesieron esta ciudad y reyno". Expl.: "1. Doña Anna María Ferrer de Apiano, muger de don Gerardo Ferrer de Próxita, su primo".

Observacions: 

L'obra va ser escrita durat el regnat de Carles II. Josep de Castellví i d'Alagó, marquès de Vilatorques des de 1680, morí el 1722 (f. 6); el comte d'Elda Joan Andreu Coloma, "que oy vive, de la cámara del rey Carlos 2º, nuestro señor", va morir el 1694 (f. 91); posterior a 1668 (f. 107).

Destaca la presència de famílies que adquireixen títols durant el regnat de Felip IV.

Llista de famílies: Cervelló, Carròs, Borja, Calvo, Serrano i Espejo, Granollers ("Granulleses"), Pasqual, comtes d'Elda (Coloma), vescomtes de Xelva (Lladró de Vilanova), Próixita, Llaneres i Olocau, Maça de Lliçana, Milà, ascendència materna de Joana de Vilanova, muller de Joan Jeroni Pena-roja, i Pere Cervelló, Vives, Saragossa, comtes de Gaiano (Sicília) i altres títols dels Zapata de Calatayud, marquesos d'Elx (Cárdenas), senyors de Villena (Manuel), Falcó, la Torre, Bellvís, Ferrer, Esparça, almirall d'Aragó Folch de Cardona i Borja, Joan, Coll, Esteve de Lago, Sorell, Cabrera, Escrivà, Sanoguera, Lloaces (d'Oriola), Martí (d'Oriola), Liminyana (d'Oriola), Orumbella (d'Oriola), Rocamora i Ximenes (d'Oriola), Masquefa, Viudes, Desprats (d'Oriola), comtes de Sallent (Marrades i Soler), Darder, Bañatos, Julià, Espejo, Avellà, Torregrossa, Mingot, Llobet, Briones, Puigverd, Rolf, Molins, Salord, Cellers, Maïques, Rotlà, Valera, Sants, Báguena de Valtierra, Montaner, Mercader, comtes d'Albatera (Rocafull), comtes del Casal (Fenollet), marquesos de Castellnou (Cardona, Borja, Llançol de Romaní, Gilet), marquesos del Rafal (Rocamora), Milà.

[MTS]

Bibliografia: 

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal