• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1337

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 7

Signatures antigues: 21-3-9, 2-3-9, X-12-17, B.XVII, 611

Data: XVIII ex.

Llengua:  Catalā, castellā, llatí

Suport: Pergamí

Mides: 205 x 150 mm

Folis: F. 1 en llapis + [1-5] + 5 + 6-97 en llapis

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Sn Esper | Socorro | de | armas | espiritua" (al lloc del teixell a ploma)

Procedència:  Segons indica Miquel i Rosell, consta en un catāleg manuscrit dels volums de la biblioteca del convent carmelitā de Sant Josep a Barcelona

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Devociķ , Doctrina cristiana

Autor:  Ignasi de l'Esperit Sant (Anglès Pujol)  (1706-1789)

Títol:  Socorro de armes espirituals a favor dels fidels agonitzants

Contingut

F. 5: "Socorro de armas espirituals a favor dels fiels agonizans". "Obra composta per lo r. p. fr. Ignasi de l'Esperit San Carm. descals".

[1] P. 1-8 (f. 6-9v): "R. R. P. P. N. N. J. M. J.". Inc.: "Para cumplir con el mandato de V. R. digo que sobre el quaderno que se me ha remitido se pueden hacer las notas siguientes. Primeramente por razón del lenguaje o palabras o estilo que usa, y segundariamente sobre la materia y proposiciones que hay en él. 1: En quanto al lenguaje, se debe notar que en las ocasiones y partes que usa la lengua catalana, se hallan muchas palabras muy estrañas de la lengua catalana, cometiendo el vicio que el retórico llama barbaralexis y soraysmus. Quando el autor habla en catalán, parece no ha estudiado la gramática catalana. Y assí es mucho de notar esta falta". Expl.: "Estas son las proposiciones más notables y que me parece deben corregirse, dexando aparte otras que tienen mala colocación de términos y que tienen mucha obscuridad en el sentido, y dexando aparte las muchas faltas que hay de ortographía assí en castellano como en catalán que al tiempo de la impressión podrá emendar el corrector. Assí lo siento, salvo meliori judicio. En este convento de Gerona a 17 de febrero 1766. Súbdito de V. R. P. Dionisio [segueix un mot il·legible, perquè ha estat ratllat]".

[2a] P. 9-[11] (f. 10-11): "A la reyna dels àngels Maria santíssima singular protectora de agonisants". Inc.: "A qui, verge santíssima sinó a vós se avia de dedicar aquesta obra? No és constant que vós sou salut dels malalts y conzol dels afligits? Axí ho diu la Iglésia: Salus infirmorum, consolatrix afflictorum. Puix si aquesta obra tota és obra dirigida a procurar la salut espiritual per los malalts y si és obra en la que poden trobar son conzol los que estan afligits, essent vós, verge santíssima, salut dels malalts y conzol dels afligits, a qui millor que a vós se podia consegrar?". Expl.: "Açò és lo que vos demano que obreu envés tots los peccadors y més que ab tots ab mi de tots los pecadors lo major, lo més indigne fill y esclau vostre".
[2b] F. 12-15v: "Pròlech al piadós lector". Inc.: "Christià lector, com lo morir bé és un dels negocis que més importan a tot christià, desitjós que tots acertin aquest pas, he determinat formar aquest petit volumen per a què pugan valer-se de ell tots aquells que desitjaran cooperar a tan santa y profitosa obra". Expl.: "per glòria de Déu y profit espiritual teu y de las ànimas. Vale".
[2c] F. 16-22: "Cap. 1. De la confessió sacramental que és la primera diligència que deu practicar lo malalt, que està en cert o provable perill de la mort". Inc.: "Qualsavol dels christians que per disposició del Altíssim se trobarà posat en lo llit per malaltia corporal o per altre qualsavol accident (sent aquestos graves y gravament perillosos de acbar al malalt en breu la vida) lo primer que aquest deurà practicar serà fer una bona confessió". Expl. ["Cap. XXIII. Que lo christià que està gravament indisposat deu practicar la última diligència que és rébrer a son temps lo sagrament de la extrema unctió"]: "no sols se defènsia del dimoni y de totas sas tentacions sinó que també cúmplia ab lo que deu, que és ab la quarta circumstància necessària per tenir y lograr una felicíssima mort y axí tenir també segura sa salvació. Cap. últim. Recomendació de la ànima conforme a la que usa la santa Iglésia: Kyrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson, Christe eleyson &ª. Taula dels capítols que·s contenan en aquesta obra".

Observacions: 

El manuscrit està descompaginat. Més concretament, la p. 23 reprèn el text del f. 18v, de tal manera que l'ordre real de [2] seria els f. 16-18v, 23-92v i 19-22.

[JMC]

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: I, 8. Mateu Ibars 1998b: 209-210. DBACD, s. v. "Ignasi de l'Esperit Sant".

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal