• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 6

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 27

Signatures antigues: 21

Data: XVIII

Llengua:  Catalā, castellā

Suport: Paper

Mides: 200 x 150 mm

Folis: 1 + f. 1-93 en llapis (antiga: 1-75) + 1

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí

Llom: 

Procedència:  "M. R." (f. [1] prel.). Compra als hereus de Mariā Aguilķ, de 1908

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Poesia

Autor:  Francesc Fontanella (1622-1682/1683) et al.

Títol:  [Obra poètica]

Contingut

[1] F. 1-11 [Francesc Fontanella; atribuït a Josep Blanc]. "Celebra lo triümfo de la viuda Judith contra Olofernes. Romans". Inc.: "Coronadas de esperansas".
[2] F. 11-12 [Francesc Fontanella]. "Celebra un amant la ditxa de haver-li donat la mà sa dama per una rexa. Romance". Inc.: "En la més nova ventura".
[3] F. 12v-14v [Francesc Fontanella]. "Dóna un amant zelosas queixas a sa dama". Inc.: "Ja que lo rigor fatal".
[4] F. 14v-16 [Francesc Fontanella]. "Participa un amant a altre lo desdén de sa dama". Inc.: "Ja que no sabs los rigors".
[5] F. 16-17 [Francesc Fontanella]. "Demostra un amant amorós agrahiment a sa dama per correspòndrer ella a son amor". Inc.: "En felicitat tant nova".
[6] F. 17-18v [Francesc Fontanella]. "Fa un amant una amorosa descripció de la hermosura de sa dama". Inc.: "Si del rigor lo poder".
[7] F. 18v-19v [F. Fontanella; F. V. Garcia (falsa atribució)]. "Zelosa ràbia de un amant". Inc.: "Fulminen mos ulls incendis".
[8] F. 19v-20v [Francesc Fontanella]. "Participa un amant desconfiat a sa dama sa amorosa affició". Inc.: "Fabor, soberanas musas".
[9] F. 20v-21v [Francesc Fontanella]. "Determina un amant olvidar lo amor per haver-li donat zelos la sua dama". Inc.: "Ja cessaran los rigors".
[10] F. 21v-22 [Francesc Fontanella]. "Estant Fontano en lo citi de Barcelona féu esta lletra, que canta sas penas donant concells a un russiñol". Inc.: "Dols esperit de la selva".
[11] F. 22-22v [Francesc Fontanella]. "Lletra al santíssim sagrament". Inc.: "La neu y pa compateixen".
[12] F. 22v-23 [Francesc Fontanella]. "A la Concepció. Lletra a duo". Inc.: "Aquell llibre immaculat".
[13] F. 23-24 [Francesc Fontanella]. "A la Madalena". Inc.: "Elevats al cel los ulls".
[14] F. 24-24v [Francesc Fontanella]. "Altra a la Madalena". Inc.: "Lluna del mirall més noble".
[15] F. 24v [Francesc Fontanella]. "A una ànima justa". Inc.: "Ama, paloma obligada".
[16] F. 25-25v [Francesc Fontanella]. "Lletra al naixement de Jesús". Inc.: "Deixau, pastors, la cabanya".
[17] F. 25v-26 [Francesc Fontanella]. "Altra lletra a la Nativitat". Inc.: "Si vas a Bethlem, pastora".
[18] F. 26-27 [Francesc Fontanella]. "Lletra al sagrament". Inc.: "Adoro, humil, un amor".
[19] F. 27v [Francesc Fontanella]. "Altra lletra al sagrament y a la Tran[s]figuració". Inc.: "Home Déu sempre amorós".
[20] F. 28 [Francesc Fontanella]. "Letra a un crucifixo". Inc.: "Bolved, Salvador, los ojos".
[21] F. 28-28v [Francesc Fontanella]. "Letra a la Transfiguración". Inc.: "A los rayos de esta esfera".
[22] F. 28v-29 [Francesc Fontanella]. "Letra al sacramento". Inc.: "Llegad al monte, llegad".
[23] F. 29-29v [Francesc Fontanella]. "Otra letra". Inc.: "Fuentecilla generosa".
[24] F. 29v-30 [Francesc Fontanella]. "Otra letra al sacramento". Inc.: "Subid al monte, subid".
[25] F. 30-30v [Francesc Fontanella]. "Otra letra al sacramento". Inc.: "Ya nuestro sol eclipsado".
[26] F. 30v-31 [Francesc Fontanella]. "Otra letra al sacramento". Inc.: "Espíritus generosos".
[27] F. 31-31v [Francesc Fontanella]. "Peroració a Maria santíssima". "“Quae est ista quae ascendit quasi aurora, pulchra ut Luna, electa ut Sol?” (Cant.)". Inc.: "Clara, divina aurora".
[28] F. 31v-32 [Francesc Fontanella]. "A la fi de un sermó a la Concepció. Peroració". Inc.: "Humil ocell de la felís ribera".
[29] F. 32-32v [Francesc Fontanella]. "Altra peroració". Inc.: "Quant del [cel] las sirenas numerosas".
[30] F. 32v [Francesc Fontanella]. "Altra peroració". Inc.: "O, Sol immens a qui lo sol adora".
[31] F. 33 [Francesc Fontanella]. "Altra peroració". Inc.: "Quant a la veu del desert".
[32] F. 33v [Francesc Fontanella]. "Altra peroració". Inc.: "O sol, que en núbol segon".
[33] F. 33v-34 [Francesc Fontanella]. "Altra peroració en lo sermó de la kalenda en sant Joan". Inc.: "Quant del pobre bressol que·l sol adora".
[34] F. 34-34v [Francesc Fontanella]. "Lletra a la Concepció". Inc.: "La font que lo cel adorna".
[35] F. 34v-35 [Francesc Fontanella]. "Altra lletra a la Concepció". Inc.: "Estrella clara del dia".
[36] F. 35v [Francesc Fontanella]. "Altra lletra a la Concepció". Inc.: "Serp enroscada de flamas".
[37] F. 35v-37v [Francesc Fontanella]. "Glosa jocosa que·s premià en las festas de Barcelona a nostra senyora de la Concepció. Cobla donada". Inc.: "Ara sí que ha de cremar-se".
[38] F. 37v-37 [Francesc Fontanella]. "A nostra senyora de la Consolació. Soneto". Inc.: "Pharo brillant, estrella vencedora".
[39] F. 38-38v [Francesc Fontanella]. "Selva elegíaca". Inc.: "Ara sí que ets divina, Elisa mia".
[40] F. 38v-39 [Francesc Fontanella]. "Enviant un ram a una purgada". Inc.: "Vuy se renova la història".
[41] F. 39-39v [Francesc Fontanella]. "Per una purgada dita Castañera, enviant un ram de rosas". Inc.: "La rosa y la castaña".
[42] F. 39v-40 [Francesc Fontanella]. "Enviant un ram fet de un salpasser". Inc.: "Lo salpasser entre·ls dos".
[43] F. 40 [Francesc Fontanella]. "Enviant un ram a una purgada ab coquilles entre las flors". Inc.: "Amor, que sab fer la guerra".
[44] F. 40-40v [Francesc Fontanella]. "Present de vidre". Inc.: "Del vidre vuy la puresa".
[45] F. 40v [Francesc Fontanella]. "Enviant un ram a una que s’anomena Cavaller". Inc.: "Est ram tan mal fogotat".
[46] F. 41 [Francesc Fontanella]. "Altra així mateix". Inc.: "Ordena lo cavaller".
[47] F. 41 [Francesc Fontanella]. "Enviant un ram a una viuda". Inc.: "Una tortoleta sola".
[48] F. 41v [Francesc Fontanella]. "Per altre ram". Inc.: "De voluntat verdadera".
[49] F. 41v-42 [Francesc Fontanella]. "Enviant un ram ab un gallet". Inc.: "En alas de un pelícano" [en català].
[50] F. 42-42v [Francesc Fontanella]. "A una purgada". Inc.: "Entresuelos y terrats".
[51] F. 42v [Francesc Fontanella]. "Enigma". Inc.: "Ham ab or, enigma clar".
[52] F. 42v-43 [Francesc Fontanella]. "A una sangria de un peu". Inc.: "és indivisible perla".
[53] F. 43-44 [Francesc Fontanella]. "A una senyora anomenada Ham". Inc.: "Pescador que viu de l’ham". Amb "Resposta"; inc.: "Si lo pescador de caña".
[54] F. 44-44v [Francesc Fontanella]. "Maracipalos". Inc.: "Amaranta, la nimfa més bella".
[55] F. 44v-45 [Francesc Fontanella]. "Lletra per un galant dit Alva". Inc.: "Festiva la matinada".
[56] F. 45-45v (41-41v) [Francesc Fontanella]. "Altre al mateix, ja nubi". Inc.: "Entre lo cel y la terra".
[57] F. 45v-46v (41v-42v) [Francesc Fontanella]. "Una descripció de Venus". Inc.: "Venga lo tento y paleta".
[58] F. 46v-50 (42v-46) [Francesc Fontanella]. "Ecos que un cor de un fel contrit exala des del sepulcre de son llit, en las últimas de la mort, a un crucifici. Romans". Inc.: "Ara, dulcíssim Jesús".
[59] F. 50v-54 (46v-50) [Francesc Fontanella]. "Per la triümfant assumpció de la Verge. Diàlogo. Interloqüents: la Música, la Esfera, la Terra". Inc.: "Música: Veniu del Líbano".
[60] F. 54v (50v) [Francesc Fontanella]. "Romance o traduhit o parafraseat que santa Rosa féu y cantà convidant un ocellet a repetir las divinas alabansas". Inc.: "Desfet lo cos en afectes".
[61] F. 54v-55 (50v-51) [Francesc Fontanella]. "A la nativitat del Señor". Inc.: "A l’amanèixer lo sol" [cf. 68].
[62] F. 55v-56 (51v-52) [Francesc Fontanella]. "A la nativitat del Senyor". Inc.: "Quant se anticipa lo dia".
[63] F. 56-57 (52-53) [Francesc Fontanella]. "Altra al Naixament, al to de Madama de Ricort". Inc.: "àngel: Ditxosos y humils pastors".
[64] F. 57-57v (53-53v) [Francesc Fontanella]. "Altra lletra al mateix assumpto". Inc.: "Pastorets de esta comarca".
[65] F. 57v-58v (53v-54v) [Francesc Fontanella]. "Altra lletra al mateix assumpto". Inc.: "Pastor 1: Ola, pastors de Bethlem".
[66] F. 58v-59v (54v-55v) [Francesc Fontanella]. "Altra lletra al mateix assumpto". Inc.: "Pastor 1: Què has, què has vist, pastor?".
[67] F. 59v-60 (55v-56) [Francesc Fontanella]. "Altra lletra al mateix assumpto". Inc.: "La Verge pura, pura".
[68] F. 60-60v (56-56v) [Francesc Fontanella]. "Altra lletra al mateix assumpto". Inc.: "A l’amanèxer lo sol" [cf. 61].
[69] F. 60v-61v (56v-57v) [Francesc Fontanella]. "Ostenta un amant las finesas de son amor. Dèsimas". Inc.: "O he de morir o he de amar".
[70] F. 61v-65 (57v-61) [Francesc Fontanella]. "Romans". Inc.: "Ohiu, señoras devotas".
[71] F. 65-65v (61-61v) [Francesc Fontanella]. "Madrigal a un russiñol". Inc.: "Amorós russiñol, que ab la armonia".
[72] F. 65v-66v (61v-62v) [Francesc Fontanella]. "Romans que envià Fontano a unas senyoras monjas un dia que·s purgà". Inc.: "De aquest trono sircular".
[73] F. 66v-67v (62v-63v) [Francesc Fontanella]. "Estos versos envià Fontano a una devota dos dias després que hagué presa la purga, sent-se ella queixada de que ell no li n’havia enviats; la purga fou dos dias després de una gran xera. Romanse". Inc.: "Versos després de la purga".
[74] F. 67v-68 (63v-64) [Francesc Fontanella]. "Lo present féu un devot a la purga de la devota: fou un ram de flors, al mitg d’ell hi havia una gàvia de filigrana y, dins, un caponet de seda ab estos versos que l’acompanàvan". Inc.: "Desaliñada ma ploma".
[75] F. 68 (64) [Francesc Fontanella]. "En un dia de purga envià un amant a sa dama un ram ab un am y un peix com un cor". Inc.: "Cor y peix, tot en un ram".
[76] F. 68v-69 (64v-65) [Francesc Fontanella]. "Esta quartilla glosada acompañava un ram". Inc.: "Am admirable dels cors".
[77] F. 69v (65v) [Francesc Fontanella]. "Envià un galant a una dama, lo dia de la purga, una panereta de rosas y alguns pensaments ab esta lletra". Inc.: "Algunas flors vos envio".
[78] F. 69v-70 (65v-66) [Francesc Fontanella]. "Enviaren-li altre ram ab esta lletra". Inc.: "Si lo ram no va a cant de horga".
[79] F. 70 (66) [Francesc Fontanella]. "Epitafi al sepulcre de la imaginada deïdad de la hermosura". Inc.: "Estas que veus, relíquias són postreras".
[80] F. 70-70v (66-66v) [Francesc Fontanella]. "Soneto". Inc.: "Sepulta Febo sa claror divina".
[81] F. 70v-71 (66v-67) [Francesc Fontanella]. "Romans". Inc.: "Fènix que, animat a incendis".
[82] F. 71-71v (67-67v) [Francesc Fontanella]. "Soneto". Inc.: "Sepulta Cúrsio en la caverna umbrosa".
[83] F. 71v-72 (67v-68) [Francesc Fontanella]. "Romans". Inc.: "Columna Atlant gegantea".
[84] F. 72 (68) [Francesc Fontanella]. "Avorrit un amant de sa dama, lamenta sa desventura". Inc.: "Las últimas seran llàgrimas mias".
[85] F. 72v-74v (68v-70v) [Francesc Fontanella]. "A un billet que envià un amant a sa dama, havén-se’l ella posat al pits. Dèsimas". Inc.: "De un desdeñ tant proseguit".
[86] F. 74v-76 (70v-72) [Francesc Fontanella]. "Llàgrimas de una ànima rendida als peus de son Redemptor". "“Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Psalm. lxxXVIII)". Inc.: "Vinch, Jesús meu, per rómprer la cadena".
[87] F. 76-77 (72-73) [Francesc Fontanella]. "Canta la gala del cíngulo de puresa que va donar y ceñir un àngel a sant Thomàs de Aquino". Inc.: "Ab cíngulo ditxós, ab prenda rica".
[88] F. 77 (73) [Francesc Fontanella]. "Octava". Inc.: "Floris bella, gentil perla adorada".
[89] F. 77v (73v) [Francesc Fontanella]. "A un casament. Dèsima". Inc.: "La flama junte ditxosa".
[90] F. 77v-78v (73v-74v) [Francesc Fontanella]. "Romans jocós a Monjuïc". Inc.: "Torre excelsa, alta atalaya".
[91] F. 78v-79v (74v-75v) [Francesc Fontanella]. "Despedida amorosa de un amant poch afavorit de sa dama, partint per la guerra". Inc.: "Quant del furibundo Marte".
[92] F. 80-87 [Agustí Eura]. "Dèzimas de grandíssim valor a la mort, fetas per lo il·lustríssim señor Eura". "“Consolare illum in exitu sui” (Eccles., cap. 38, v. 24)". Inc.: "Què dolor, home, què mal".
[93] F. 87v-90v [Agustí Eura]. "A ma casa solar, la sepultura. Octavas". Inc.: "Amayna, baxel racional, las velas".
F. 92-92v: "Taula de lo que conté aquest llibre" (àpode)

Observacions: 

Segons Ayats 2001, podria ser el volum que Torres Amat va veure a la BPE de Barcelona. Elies i Robert 1795 afirma que Marià Sans tenia quatre ms. en foli de poesies de Fontanella.

Poesies a Gileta, a imitació de Fontanella, a BC, ms. 1183 (Recreo i jardí del Parnàs, còpia de 1803; sobre una possible atribució a Eura, veg. Eura 2002: 50-52): "A una que, demanant-li una flor de pensament, se escusà dient que era sech", inc.: "La flor, més arronzat Pasqual que un cuch" (f. 69); "Al mateix assumpto, ab major limitació de cadència, altre soneto. Soneto", inc.: "De la flor pensament toch y retoch" (f. 69v); els cinc següents han estat parcialment editats per Campabadal (2003: II, 247-253; veg. Rubió i Balaguer 1984-1986: III, 122-123; Comas 1972: 633-634): "A una que portaba cinta negra en lo pit y cintas verdas en los brazos, gilets a imitació de Fontanella. Gilets", inc.: "Forsat, Gileta hermosa" (f. 72-73); "Altre, 3", inc.: "Que prest que abaixas lo cap" (f. 73-73v); "Altre, 4", inc.: "Busca Gileta des d’ora" (f. 73v); "Altre, 5: soneto", inc.: "Arranca de una volta, cruel amor" (f. 73v-74); "A una dama que li picà un mosquit sobre del llavi", inc.: "Bé degué ser, Gileta, bon mosquit" (f. 84v). Cf. BC, ms. 4158, [234]. BC, ms. 1770 (miscel·lània poètica en castellà, la major part de versos satírics amb al·lusions a ciutats castellanes, copiats per una mà de finals del XVII): "Romance", inc.: "No más deidades, Gileta" (f. 227-227v); el mateix començament a BNE, ms. 2202 (Catálogo de manuscritos con poesía 1998: I, 174).

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [1-91] Miró 1995. Fontanella 2015. [1] Veg. MCEM 245. [7] Veg. MCEM 182. [92-93] Eura 2002. // DESCR.: Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 95-100. Pons 1929b: 24. Guía 1959: 54. Cincuenta años 1968: 126. Repertori 1620-1714: I, 38-44. // EST.: Bastero 1724: 107. Elies i Robert 2004: 460, 478. Torres Amat 1836: 261-262. Mestres 1868. Pons 1929: 37-38. Miquel i Vergés 1989: 162-163. Montaner 1951: 46. Rubió i Balaguer 1984-1986: II, 143-155, 200-219, 255-256; III, 51. Collell i Costa 1965: 128-130. Riquer; Comas; Molas 1984-1988: IV, 509-512. Fontanella 1968. Vázquez i Estévez 1981: 128-129. Fontanella; Ramis 1982. Vila, P. 1981. Brown 1985. Íd. 1987. Bover i Font 1986. Miró 1989. Ead. 2001. Ead. 2001b. Romeu i Figueras 1991b. Costa, J. et al. 1991. Palos 1997. Ayats 2001: 863. Busquets 2001. Rossich 2001: 71-72. Íd. 2001b. Íd. 2003: 106. Solervicens 2003: 195-197. Massip, F. 2007: 186-294. Vila, P. 2007. Fontanellana 2009. Panorama crític 2010-2011: III. Solervicens 2011. Guerra de Treinta Años 2012. Rossich; Miralles 2014. Sogues 2014. Miralles 2015. Valsalobre 2015. Íd. 20015b. Sogues; Valsalobre 2017.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal