• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1258

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 1419

Signatures antigues: 23-5-2, 8-7-95

Data: 1676-1678

Llengua:  Llatí

Suport: Paper

Mides: 206 x 145 mm

Folis: 1 + f. 1-310 en llapis

Copista: [1-3, 5]"Frater Onofrius a Sant Josef" [Fornells (1652-1733)] (f. 142, entre d'altres)

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "F[r]aniscco a S. M. Apol[...]"

Procedència: 

Estat de conservació:  Lleugerament arnat; esquinçat a partir de F. 240

Ornamentació: Notes marginals

Matèries: Teologia

Autor:  [1-2] Lorenzo de la Madre de Dios [Cebollero Almazán] (1644-1701). [3] Antoni de Crist [Torres i Pla] (1642-1696). [5] Josep de Santa Teresa [Assín Monreal] (n. 1658)

Títol:  [Tractats de teologia]

Contingut

[1] F. 1: "Tractatus de santo Incarnationis misterio in terciam partem divi Tome a questione prima usque ad vigesimam sextam per reverendum patrem fratrem Laurentium a Matre Dei año 1678".
F. 1-1v: "Prefacio in librum". Inc.: "Polorum sidera que sunt firmisima cunctis errantia fuere magis castisima". Expl.: "et convenientia Incarnasionis".
F. 1v-60. Inc.: "Quamvis divus Thomas in 3 p. q. de posibilitate Incarnasionis omiserit incipiendo ab eius convenientia in qua inplicite continetur posibilitas: nil ominus erit expressus sermo de utraque in". Expl.: "hic qui factus est homo et est Deus et hec dicta suficiant de toto hoc tractatuque".

[2] F. 64: "Tractatus de vitiis et pecatis de quo divus Tomas in prima secunde a questione septuagesima secunda usque ad octogesimam nonam nec non a magistro in secundum distintione tertia usque ad 37 per reverendum patrem fratrem Laurentium a Matre Dei".
F. 64-64v: "Prefatio 1677". Inc.: "Instatera libri arbitrii in corde figurati iuxta ilud". Expl.: "ad naturam rasionelem".
F. 64v-142: "Disputatio 1am de contrarietate vitii ad virtute et ad naturam". Inc.: "Ut natura tenebrarum". Expl.: "beatisimeque semper Virginis Marie concepta sine labe eiusque sponsi Josef anc Joachim Onofrii et omnium sanctorum. Finis 1678. Frater Onofrius a Sant Josef".

[3] F. 145: "Tractatus de altisimo sacrosanctae Trinitatis mysterio de quo divus Tomas a questione 271 usque ad 43 tractat inclusive per reverendum patrem fratrem Antonium a Christo primariam teologie sedem dominantem Osse año 1678".
F. 145-145v: "Proemium". Inc.: "Apostolus Paulus ad Romanos 11". Expl.: "dub. 1 utrum in divinis sit aliqua prosesio".
F. 145v-199v. Inc.: "Pro quo notandum est quo sicut". Expl.: "sint in laudem beatae virginis Mariae sine labe eius sponsi Josef, Anne, Joachim, Onufri, Iude et Simoni et omnium santorum. Finis. Honofrius a Sant Josef".

[4] F. 200-200v [Notes]. Inc.: "Quid est Sacra Escriptura. Doctrina sacra a sacris escriptoribus escripta". Expl.: "inmediate significant".

[5] F. 205: "Isagoge in totam Sacram Scripturam per patrem fratrem Josef a Sancta Teresia lectores meritisimo año 1676".
F. 205v-[206v]: "Proemium". Inc.: "Dificilem agredimur provinciam Sacre Escripture explanatio". Expl.: "disputasio Deus anno et".
[5a] F. [206v]: "1 pars Isagoge Sacre scripturae de esentia, existentia et proprietatibus illius". Inc. [preàmbul]: "Hec omnia in 1 parte coniungimus quia metodus doctrine ita exposit prius debet". Expl.: "de existensia sacre".
F. [207]: "Disputatio 1 de existentie Sacre Scripture". Inc. [preàmbul]: "Quatuor". Expl.: "Sacra Escriptura".
F. [207-225]: "Questio utrum in Ecclesia Dei existat Sacra Escriptura". Inc.: "Nota 1 Sacram Scripturam multis nominibus apellari". Expl.: "Sacre Escripture. Dis. 2 de esencia Sacre Escripture".
F. [225]: "Disputatio 2 de esensie Sacre Escripture". Inc. [preàmbul]: "Explicata iam existensia Sacre escriptura tam quam firmisimo". Expl.: "ut modo disemus. Q 1 quid sit Sacra escriptura".
F. [225-237]: "Questio 1 quid sit Sacra escriptura". Inc.: "At anc dificultatem". Expl.: "non ut erudiri. Disputatio 3 de proprietatibus Sacre Escripture".
F. [237]: "Disputatio 3 de proprietatibus Sacre Escripture". Inc. [preàmbul]: "Postquam explicavimus in primam disputationem". Expl.: "ese causa falsitatis et erroris".
F. [237-247v]: "Questio 1 utrum de potentia absoluta posit Deus esse causa falsitatis et error<r>is ". Inc.: "Quamvis ec dificultas potius sit escolastica quam". Expl. ["Questio 5 am sit certum secundum fidem omnes homines esse morituros"]: "nempe eficienti, formali, materiali et finali".
[5a] F. [247v]: "2 pars tractatus Ysagogici de 4 generibus causarum Sacre Escripture nempe eficienti, formali, materiali et finali". Inc. [preàmbul]: "Explicatam iam". Expl.: "eficienti Sacre Escripture".
F. [247v-252]: "Disputatio 1 de causa eficienti Sacre Escripture". Inc.: "[...] omnes causas principalior". Expl.: "escriptoribus in comunius [esquinçat]".
F. [252-262]: "Disputatio 2 de causa instrument[esquinçat]pture, id est de sacris escri[esquinçat]muni". Inc.: "Quia causa instrumentalis". Expl.: "et non lotionibus sacre escripture".

F. [262v-310]: "3 par. trac. Ysagogicy de partibus integralibus sac[re] Escripture nempe de libris canonicis nec non ve[rsi]onibus et translationibus Sacre Escripture". Inc.: "[...]mus iam ad 3". Expl.: "et omnium [sanctorum]. Finis coronat opus".

Observacions: 

Lorenzo de la Madre de Dios, Cebollero Almazán, nascut a Osca el 1644, profès a Saragossa el 20.9.1662. Lector en arts al capítol provincial celebrat a Reus el 1672. Fou prior de Tamarit de Llitera, de Calataiud 1685-1688, i 1691-1694, definidor general per Mèxic 1699-1700, i rector d'Osca 1700-1701. Morí en aquesta ciutat el 16.2.1701.

Antoni de Crist, Torres Pla. Nascut a Sant Martí Sesgueioles el 1642. Profès el 15.10.1662 a Barcelona. Mort el 7.7.1696 a Reus. Prior de Reus el 1681, el 1684 era rector de Lleida, el 1687 prior de Tarragona, el 1690 de Barcelona. Elegit provincial l’any 1694, morí dos anys després. També havia estat prior de Tortosa i definidor general.

Josep de Santa Teresa Assín Monreal, nascut a Calasseit, profès a Barcelona el 24.3.1658. Prior de Lleida el 1681. Prior de Reus el 1682, càrrec que ocupà només un any, per haver-lo reclamat com secretari el general dels descalços (Joan de la Concepció Alemany Descatllar). Al capítol de 1684 hi ha tres priors amb aquest mateix nom (a Sos, Tarazona i Tamarit), encara que ens inclinem a pensar que seria prior de Tamarit de Llitera. El 1690 era novament prior de Reus, el 1693 conventual de Tortosa. El 1696 era primer definidor de la província i conventual de València.

Onofre de Sant Josep (1652-1733). Onofre Fornells va néixer a Barcelona l’any 1652. Va vestir l’hàbit del Carmel descalç el 19.3.1670 als 15 anys. Professà solemnement al convent de Sant Josep de Barcelona el 22.3.1671. Prior de la Selva del Camp en 1709. Assistent 5è al capítol provincial celebrat a Reus de 1713. Prior del convent de Vic (1715) “haviendo sido antes prior de nuestro convento de Balaguer y de la Selva, hizo en un solo año que estuvo en el officio la sacristía. Renunció pasado el año, y fuéle admitida la renuncia por causa de sus achaques y poca salud”. Va morir al convent de Sant Jeroni de Vic el 18.11.1733.

[MGC; JMC]

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: III, 493-495. // EST.: Sobre Lorenzo de la M. de Dios vegeu Beltrán 1986: 138. Salas Carretero 2009: 405. Sobre Antoni de Crist, íd.: 150, 151, 154, 155, 159-162, 165, 576, 749. Sobre Josep de Sta. Teresa, íd.: 150, 154, 161, 163, 166, 576-577. Sobre Onofre de Sant Josep, Beltran 1958: 191.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal