• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 433

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 631

Signatures antigues: 8-3-85, 17-3-11

Data: XVI ex.-XVII 1a m.

Llengua:  Llatí,castellā, catalā

Suport: Paper

Mides: 230 x 170 mm

Folis: 1 + f. 1-317 discontínua en llapis (antiga: 1-335) + 1

Copista: Autōgraf

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Apunt. del venerable Guasch"

Procedència:  "Habet ad usum frater Petrus Joannes Guasch, ordinis praedicatorum, cum licentia sui praelati" i "Pertinet ad bibliothecam Divi Raymundi"; sota: "És del convent de Sant Ramon de Penyafort"

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació: Notes al marge. Els f. [1v-2], a dues columnes

Matèries: Sermons

Autor:  Pere Joan Guasc (1553-1613)

Títol:   [Matèries predicables]

Contingut

F. [1v-2] [Índex de festes i temes de sermons].

F. 3-317v (1-335v) Inc.: "A. Amor mundi: A este amor Plotino, philósopho platónico, le llama <le llama> mágico y hechizero". Expl.: "prodigio de santo Domingo, 214".
 

Observacions: 

Miscel·lània en castellà i llatí, amb notes en català, que conté materials útils per a la predicació, ordenats alfabèticament per temes fins a la lletra V. S'hi copien extractes i fragments de sermons dels clàssics de la literatura espiritual espanyola del s. XVI: F. Díez, Luis de Granada, C. Moreno, A. de Villegas, etc., i, especialment, notes de la Historia general de santo Domingo y de su orden de predicadores (Castillo 1587-1592); als f. [313v-314] (331v-332), extractes d'"[...] un llibret estampat en València en casa de Lambert Palmart, alemany, a 15 de febrer de l'any 1490" (el 15 d'abril d'aquest any, Palmart acabà d'imprimir l'Omelia sobre lo psalm De profundis; cf.  Ferrando 1993). Als f. [238v] (251v) i seg. trobem algunes notes sobre història d'Espanya, entre les quals es pot llegir: "este anyo de 1611" (f. [240]=254); als f. [138v-139] (150v-151), els articles de la fe, en català i comentari en llatí (cf. BUB, ms. 637). Esborranys de poesies: als f. 185-185v (197-197v), a sant Ramon de Penyafort (inc.: "En Penyafort / trobam una pedra fina" [1 cobla de 4 v. + 8 de 8]; cf. BUB, ms. 637, [2]); al f. 185v (197v), inc.: "Diuen que los hòmens / tots se moriran" (1 cobla de 4 v. + 3 de 7). Als f. 309v-310 (323v-324): "Incipiunt sermones 4mae fratris Puyalt, presentati, quam predicavit dum vitam ducerit Barcinone" (un sermó en castellà); probablement es tracta de fra Miquel Pujalt, O.P. (1534-1585; veg. Junyent 1957: 503; Collell i Costa 1958: 161-162; Miró i Baldrich 1995: 106). Als f. [1], [105v] (115v) i seg., notes en català (comptes d'un convent).

[MTS]
 

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 173-174. Mateu Ibars, J. 1971: 91. Ead. 1985: 359. Repertori 1474-1620: II.1, 190-192. // EST.: Sobre Guasc veg. MCEM 430.
 

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal