• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 410

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 105

Signatures antigues: 21-4-32

Data: XVI ex.

Llengua:  Llatí, grec

Suport: Paper

Mides: 225 x 165 mm i plecs de format menor

Folis: 3 + f. 1-462 en llapis (antiga parcial: p. 1-23) + 6

Copista: Diverses mans

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Ms. Orationes discipulorum Petri Joanni[s] Nunnesi[i]"

Procedència:  Josep de Vega i de Sentmenat (?); segurament prové del convent de Sant Josep de Barcelona

Estat de conservació:  Efecte corrosiu de la tinta

Ornamentació: Correccions i addicions al marge. Els f. 256 i 269, amb notes anteriors. Al marge esquerre del primer foli de cada discurs, anotació moderna, en llapis blau, que indica el número del discurs (falta la nota a [37 bis])

Matèries: Oratōria

Autor:  Galceran Albanell (1561-1626). Josep Esteve i Joan (1550-1603). Miquel Ferrer (s. XVI). Pere Joan Nunyes (1522-1602) et al.

Títol:  [Discursos dels deixebles de Pere Joan Nunyes]

Contingut

[1] F. 1-12: "Oratio de laudibus M. Porcii Catonis a Petro Granada apud Petrum Johannem Nunnesium habita in florentissima barcinonensi Academia". Inc.: "Incredibilis cupiditas meusque erga omnes qui hic adestis amor". Expl.: "cum nostra dignitate commendetur. Finis. Laus Deo, etc.".
[2] F. 14-23v: "Oratio de laudibus M. [ratllat a] Attilii Reguli a Ioanne Hludovico Doms habita anno 1580". Inc.: "Cum superiori anno de Themistoclis, clarissimi viri, laudibus virtutibusque amplissimis". Expl.: "immortalitatique in posterum commendabitur. Finis. Laus Deo optimo, maximo".
[3] F. 25-41v: "Oratio in L. Cornelium Syllam, romanum, habita a Petro Rivesio in exedra Petri Joannis Nunnesii, valentini, ad x kalendas [afegit posteriorment per la mateixa mà julii anno a Christo nato MDLXXVIII]". Inc.: "Si quis vestrum, auditores amplissimi, forte ducitur in maximam animi admirationem". Expl.: "his angustiis, calamitatibus aliquando, quod Deus omen avertat, opprimatur".
[4] F. 43-52v: "Oratio de laudibus Themistoclis a Joanne Hludovico Doms habita anno a nativitate Domini milessimo quingentessimo septuagessimo nono". Inc.: "Cum semper ab ineunte mea aetate omnium fortium et clarorum virorum studiosissimus fuerim". Expl.: "nulla hominum vita, nulla denique aetas contisesset. Finis. Laus Deo".
[5] F. 54-56v + 59-61v + 57-58: "Oratio de laudibus Periclis habita Barcinone a Gonsalvo de Ortega Valencia, anno 1577". Inc.: "Quamquam multos superioribus temporibus fuisse accepimus qui in eloquentiae studio mirabiliter excelluerunt". Expl.: "mortali anplius desiderandum est conpararunt. [En alfabet grec: télos]. Finis".
[6] F. 62-69v: "Salvatoris Boffill de laudibus musicae oratio habita Barcinone, [ratllat kalendas; interl. III nonas] quinctiles anno 1595". Inc.: "Cum omni tempore, gymnasiarche ornatissime, doctores egregii, sacerdotes et patricii honestissimi". Expl.: "[En alfabet grec: auté asmenésata douléuein]".
[7] F. 71-79: "Oratio qua Galserandus Albanelius cohortabatur ad studium philosophiae naturalis, Barchinone anno 1577". Inc.: "Cum multa sint quae hominum animos ad se alliciant, viri et adolescentes ornatissimi". Expl.: "gloriam esse consecuturos. Finis. Anno 1577".
[8] F. 82-88: "Oratio excitans ad temporantiae studium habita a Gervassio Sapila anno 1578". Inc.: "Si earum rerum quae oratione tractantur magnitudo et praestantia". Expl.: "et amplissimam gloriam consequi possitis et comparare".
[9] F. 91-95v: "Oratio de laudibus artis militaris a Dominico Moradell, Petri Iohanni Nunnesii, valentini, discipulo, elaborata anno a nativitate Domini 1596". Inc.: "Cum superioribus diebus auditores litteratissimi". Expl.: "posterorum juditio commendabuntur. Finis".
[10] F. 98-105: "Antonii Vinnesii oratio in I. Caesaris vituperationem habita Barcinone, in exedra Petri Ioannis Nunnesii, anno 1578". Inc.: "Quod alicui, qui singulari ingenio summaque industria excelleret". Expl.: "ab illius laudibus praedicandis vest[r]i animi abducantur" [cf. 36].
[11] F. 107-113: "Oratio de laudibus Metelli Numidici a Francisco Palovio, anno a Christo nato millesimo quingentesimo octuagesimo, in publica barcinone[n]si Academia habita". Inc.: "Non dubito quin magnam incredibilemque admirationem vobis moveat, auditores virtutis amantissimi litterarumque studiosissimi". Expl.: "ut maximam vobis laudem amplissimamque gloriam comparare possitis. Laus Deo".
[12] F. 115-126 (p. 1-23): "Oratio suasoria ad philosophiae moralis studium composita a Gaspare Prato apud Petrum Joannem Nunnesium". Inc.: "Quamquam a Deo optimo maximo, bonorum omnium fonte abundantissimoque flumine". Expl.: "maximis et verissimis laudibus ab iis qui sunt et posteris cohonestemini. Finis".
[13] F. 135-144v: "Oratio de laudibus L. Aemilii Paulli conscripta et habita publice a Hieronymo Clarino apud Petrum Johannem Nunnesium". Inc.: "Cogitanti mihi saepenumero, ac memoria ea rrepetenti". Expl.: "cum dignitate tueri atque sustinere valeatis".
[14] F. 146-153v: "Oratio in [la]udem C. Marii a Hludovico Wittueilerio habita anno 1577". Inc.: "Cum doctor noster singularis non sine magna nostra utilitate". Expl.: "sed in singula saecula pro sua summa benignitate largiatur. Finis. Laus Deo".
[15] F. 156-163v: "Oratio de laudibus lacedaemoniorum habita ab Honofrio Gallartio, valentino, in florentissima barcinonensi Academia, anno a [ratllat Chisto] Christo nato 1579". Inc.: "Quamquam video cum hanc orationem publice habere decreverim". Expl.: "summis laudibus perpetuaque famae commendatione gloriosissime efferatur. Finis".
[16] F. 170-177: "Oratio quae hortatur ad pietatis studium habita a Christophoro Gallartio in barcinonensi Academia, anno a Christo nato 1580". Inc.: "Saepenumero mecum, auditores clarissimi, cogitans memoriaque repetens". Expl.: "verissimis ac iustissimis laudibus et ab iis qui nunc sunt et a posteris in perpetuum cohonestabimur. [En alfabet grec: sún ceo ételésce. Télos. Ceo xaris] Finis. Deo gratias".
[17] F. 179-185v: "Oratio quae ad disciplinae militaris studium barcinonenses cohortatur habita ab Onofrio Gallartio, valentino, in florentissima barcinonensi Academia, decimo quincto kalendas iunias, anno a Christo nato MDLXXX". Inc.: "Cum superiori anno, auditores clarissimi, vestrum in audiendo singulare studium". Expl.: "per totum terrarum orbem gloriossissime celebrabuntur. [En alfabet grec: sún ceo ételésce]".
[18] F. 188-189v: "Praefatio habita a domino Michaele de Clariana". Inc.: "Si quid est in omni genere artium et scientiarum ab erudita illa antiquitate institutum". Expl.: "ne surdis videamur fabulas decantare".
[19] F. 190-200v: "Oratio quae hortatur ad studium historiae [afegit posteriorment anno 1577 habita a Raymundo Albanellio]". Inc.: "Cum multa ab eruditissimis auctoribus divinitus conscripta nobis memoria sempiterna decoranda relicta sint". Expl.: "et diligenter tueri cum magna nostri nominis dignitate possimus".
[20] F. 202-204: "[En alfabet grec: Ieronimou to Garkiou énkomiastikós tes Afrodités lógos]". Inc.: "[En alfabet grec: Dédia men o andres barkenonésioi]". Expl.: "[En alfabet grec: dikaiótata apodósomen. Télos]".
[21] F. 207-210v: "[En alfabet grec: Klarinou peri tou Alexandrou makedónos lógos eta didaskalou Nounnesiou]". Inc.: "[En alfabet grec: Proton men o andres barcenonesioi]". Expl.: "[En alfabet grec: páses euzumías eútuxomen ton toútou peri Alexandrou makedonos lógou. Télos]".
[22] F. 212-218: "Mauritii Bressii, regii Lutetiae mathematici et ad summum pontificem oratoris, Romae habita oratio". Inc.: "Adest, beatissime pater, a francorum et polonorum rege christianissimo Henrico III". Expl.: "ad extremum usque spiritum defensurum. Julius Riccius, viceregens".
[23] F. 221-231v: "Oratio Scipionem Nasicam laudans edita et publice habita, apud Petrum Johannem Nunnesium, a Honophrio Peregrino, 1588". Inc.: "Etsi multos reperio qui cum invita et adversante natura his litteris". Expl. (incomplet): "et omni laude dignissimum magistratum ultro [...]".
[24] F. 232-237v: "Oratio quae hortatur ad mathematicarum artium studium habita [espai en blanc]". Inc.: "Saepe et multum mecum cogitavi [ms. cogotavi] quantam mihi". Expl.: "et meam omnem causam supplex proponam".
[25] F. 238v-244: "Oratio de laudibus iustitiae habita Barcinone a Paulo Quintana anno 1589, quarto nonas iulii". Inc.: "Etsi a primo meae aetatis exordio praecipuo quodam omnium artium studio". Expl.: "large et diutissimi sine invidia frui possemus".
[26] F. 248-254v: "Oratio [En alfabet grec: perì ton enkomíon tes filosofías] a Hieronymo Clari elaborata publiceque habita pridie kalendas julii anno MDLXXXXIII". Inc.: "Cum in omni genere dicendi initio pertimescere soleam magis quam videtur". Expl.: "nostrum nomen immortalitati quam facillime consecrare possimus".
[27] F. 257-265v: "Oratio Iosephi Rocae de laudibus picturae habita Barcinone anno 1593". Inc.: "Quae singula eorum animis qui ad dicendum surgunt metum iniicere solent, gymnasiarcha sapientissime, ceterique viri et adolescentes clarissimi". Expl.: "[En alfabet grec: lámbanein dunece]".
[28] F. 271-281: "Oratio de laudibus hortorum habita a Vincentio Hortulano, barcinonensi, sub potestate doctissimi viri Petri Iohannis Nunnesii, valentini, anno 1596". Inc.: "Superiore anno condiscipulo meo honestissimo qui orationem atticam de laudibus Minervae habuerat". Expl.: "facilius ratione consequamur. Dixi".
[29] F. 286-293: "Oratio in laudem M. Curii habita a Bernardo Vilana, 1577". Inc.: "Cum eloquentiae facultatem, ceteris artibus longe praestantiorem". Expl.: "augeri et cumulari possimus".
[30] F. 295-303: "Oratio quae hortatur ad prudentiae studium habita a Raymundo Blanesio anno 1579". Inc.: "Quae res hominibus et ad dicendum et ad humanae vitae cursum transigendum". Expl.: "quam cumulatissime afficere possit".
[31] F. 306: "Oratio in laudem Titi Vespasiani".
F. 307-314v: "Oratio in laudem Titi Vespasiani habita a Clemente a Cardona anno 1578". Inc.: "Cum romanorum singulares virtutes". Expl.: "cum generis nominisque nostri dignitate comparabimus. [En alfabet grec: télos]".
[32] F. 319-327v: "In L. Luculli laudem oratio ab Antonio Vynnesio composita". Inc.: "Quamquam vobis mirum videri existimo". Expl.: "sua incredibili benignitate singularique clementia velit largiri. Finis. 1577".
[33] F. 329-333v: "Oratio deliberativa quae suscitat litterarum studiosos ad grammaticae studium habita Barcinone, inspectante clarissimo gymnasiarchi, equitum et doctorum coetu anno 1589 [afegit posteriorment per la mateixa mà a Balthazare Folchio, P. J. Nunnesii omnium artium callidissimi discipulo]". Inc.: "Etsi vereor ne vehementer perterritus in dicendo haeream". Expl.: "nulla species honestatis apparet proteri atque conculcari. Finis laudum grammaticae".
[34] F. 334: "Piferrerii oratio".
F. 335-340: "De laudibus Scipionis Aemiliani". Inc.: "Cum animo intuerer mecumque ipse considerarem illum antiquitatis splendorem summum". Expl.: "ut tales homines nostris temporibus donare velis. Dixi. [Afegit posteriorment Habita a Francisco Peferrerio anno 1588]".
[35] F. 342-359: "Oratio de laudibus Q. Fabii Maximi habita a Francisco Martino Bonaventura, apud Petrum Joannem Nunnesium, doctorem meum doctissimum et eruditissimum, in florentissima ba[r]cinonensi Academia, anno millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, sexto idus julii". Inc.: "Cum proximis diebus in magna cura assidue ac penitus versarer". Expl.: "sempiternae consecrabitis. [En alfabet grec: Télos]".
[36] F. 364: "Oratio in I. Caesarem".
F. 365-374: "Oratio in I. Caesaris vituperationem". Inc.: "Quod alicui, qui singulari ingenio summaque industria excelleret". Expl.: "ab istius laudibus praedicandis vestri animi abducantur. Finis" [cf. 10].
[37] F. 376-382: "Oratio de Aristotelis laudibus habita a [espai en blanc]". Inc.: "Quamquam permultos longe in litterarum studiis eruditissimos habemus". Expl.: "ut eius exemplo nomen nostrum immortalitati consecremus. [En alfabet grec: Télos]" [incompleta; cf. 38].
[37 bis] F. 382-385v: "Oratio de laudibus litterarum". Inc.: "Quae res oratoribus amplissimos campos dare consueverunt, viri et adolescentes clarissimi". Expl.: "hanc unam sectabantur, hanc unam amabant".
[38] F. 392-401v: "Oratio de Aristotelis laudibus habita a Michaelle Ferrerio, eruditissimi P. J. Nunnesii doctoris discipulo, anno 1586". Inc.: "Quamquam permultos longe in litterarum studiis eruditissimos habemus". Expl.: "ut eius exemplo nomen nostrum inmortalitati consecremus. [En alfabet grec: Télos]" [cf. 37].
[39] F. 403-408v: "Oratio quae hortatur ad studium fortitudinis habita a Bernardo Vilana, anno 1578". Inc.: "Cum multae sunt virtutes per se ab hominibus expetendae". Expl.: "cum nostri nominis dignitate possimus. Finis".
[40] F. 409-415: "Oratio in Scipionis Aemiliani laudem habita a [ratllat, mots il·legibles; afegit posteriorment 1577]". Inc.: "Etsi vereor ne ineptum sit et arrogans". Expl.: "et in posterum quam longissime propagare possimus".
[41] F. 417-420: "Oratio de laudibus Socratis habita a Michaelle Martino, anno a Christo nato 1579". Inc.: "Ne cui vestrum mirum esse videatur". Expl.: "nostram [ratllat cogitationes; interl. vitam ad] eius clarissimum exemplum dirigemus. Finis".
[42] F. 424-432v: "Oratio in laudem fidei habita a Hludovico Witueilerio, barcinonensi, mense maii, anno Domini MDLXXIX". Inc.: "Cum proximo anno laudes liberalitatis mea oratione (ut potui) persecutus essem". Expl.: "in caelo definitum esse arbitraretur".
[43] F. 434-439: "Oratio in laudem atheniensium habita a Christophoro Gallartio in florentissima barcinonensi Academia, anno a Christo nato 1579, quincto idus julii". Inc.: "Cum decrevissem frequentibus <us> in animum meum cogitationibus". Expl.: "et laudis atque gloriae immortalitatem quam facillime consequamur. Finis. Laus Deo".
[44] F. 444-447v [Oració en lloança del rei Felip II]. Inc.: "Studiorum meorum quae per tot annos te uno, invictissime rex, meos labores et vigilias". Expl. (incomplet): "qui plus se litteris quam armis debere libere dixit, quod [...]".
[45] F. 448-451v [Oració en lloança de Publi Escipió Nasica]. Inc. (mutilat): "[...] ultro recusaris? Forsan ullus erit qui suum universum studium ad te non deferat?". Expl.: "cum dignitate suam personam sustineant. Finis".
[46] F. 456-462: "Ad S. D. N. Sixtum quintum, pontificem maximum, Philippi II potentissimi Hispaniarum et Indiarum regis catholici nomine, obedientiam praestante illustrissimo et excellentissimo viro Joanne Fernandez de Velasco, magno Castellae comestabili, duce Frias comiteque Haro, oratio habita a Josepho Stephano, valentino, doctore theologo, canonico et operario ecclesiae segrobicensis, v idus marcii anno 1586". Inc.: "Cum primum Dei immortalis beneficio ac munere". Expl.: "eximia ac singulari virtute perficiat. Dixi".
 

Observacions: 

Aplec de discursos acadèmics escrits pels deixebles de l'humanista valencià Pere Joan Nunyes, presumiblement com a exercici d'examen. Flores Sellés 1980 recorda que molts dels alumnes de Nunyes arribaren a ser personatges coneguts, com Baltasar Folc, de la família dels ducs de Cardona, o bé Galceran Albanell, futur preceptor del príncep Felip (més endavant, Felip IV), bisbe de Granada l'any 1620 i nebot de l'arquebisbe de Tarragona Antoni Agustí. De Gervasi Sapila, autor de [8], ens consta que també era poeta (cf. Repertori 1474-1620: I, 47-48, 51).

Un Domènec Moradell, donzell, sergent major i natural de Barcelona, és l'autor d'uns Preludis militars en los quals se tracta lo que han de saber y observar los oficials majors y menors de guerra y los soldats de la insigne ciutat de Barcelona (1640); segons Rubió i Balaguer (1984-1986: II, 112-113), "l'obra sembla escrita, a jutjar per algunes al·lusions a la dedicatòria, amb anterioritat al Corpus de Sang".

[37, 38] són la mateixa peça, però [37] ens ha arribat incomplet (falta el fragment corresponent als f. 395v-399 de [38]).

[EMJ]
 

Bibliografia: 

ED.: [20, 21] Flores Sellés 1980. [46] Esteve 1586. // DESCR.: Torres Amat 1836: 215 [2,4], 111 [6], 10 [19; s.v. “Raymundo Albanell”, 7], 497 [12], 269 [16] i 523 [25]. Miquel i Rosell 1958-1969: I, 127-136. Kristeller 1963-1997: IV, 493. Mateu Ibars, J. 1971: 66-67, 70, 72-74, 87-89, 112, 116, 118, 125, 130-134. Arnall 1977: 261-262. [37, 38] Robles 1979: 351. Pineda 1993: 310. Grau i Codina 1994: CCXVI. Repertori 1474-1620: II.1, 108-114. // EST.: Sobre Nunyes veg. MCEM 494. Cf. Closa Farrés 1993: 371.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal