• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 431

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 628

Signatures antigues: 8-3-32, 17-3-8

Data: 1581-1582

Llengua:  Llatí

Suport: Paper

Mides: 215 x 155 mm

Folis: 1 + f. 1-226 discontínua en llapis (antiga parcial: 1-50) + 3

Copista: Autōgraf

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Dialectica venerabilis Guasch"

Procedència:  "És del convent de Sant Ramon de Penyafort, 1716"

Estat de conservació: 

Ornamentació: Notes al marge. Caplletres ornamentades en tinta

Matèries: Lōgica

Autor:  Pere Joan Guasc (1553-1613)

Títol:  Compendium in Aristotelis dialecticam. In universam Aristotelis logicam commentaria
 

Contingut

[1] F. 1-[50] (1-50): "Ad laudem Dei omnipotentis et Deiparae virginis de Rosario, necnon beatissimi patriarchae nostri Dominici angelicique doctoris sancti Thomae Aquinatis, incipit compendium in Aristotelis dialecticam, a patre fratre Petro Joanne Guasch, anno Domini 1581, 14º calendas augusti". "Cap. primum: de huius compendii divisione ac dialecticae difinitione". Inc.: "Tametsi multi logicae compendium ordinantes diversis incedunt viis"; al marge: "1a lectio". Expl.: "summaeque veritati laudes et gratias tribuere per infinita seculorum secula, amen. Laus et gloria omnipotenti Deo, qui nos ad huius compendii finem pervenire permisit 9º calendas decembris in die sancti Clementis, pape et martiris, ante vigiliam sanctae Chaterine, virginis et martiris, huius barcinonensis domus patronae, 1581"; al marge: "Lectiones totius compendii fuerunt 99" [però l'última numerada és la 96].

[2] F. 51-226: "Deo optimo, maximo mihi propitio, haec in universam Aristotelis logicam commentaria, post faestum sanctae Catherinae, martyris, anni 1581, ego, frater Petrus Joannes Guasch, discipulis meis legere incepi, et ideo gloriosam hanc virginem mihi tanquam patronam et fautricem assumpsi, ut sicut hanc suam barcinonensem domum in temporalibus et spiritualibus dicavit, ita meos hos labores Deo offere dignetur. Amen". Inc.: "Consueverunt graeci et latini fere omnes Aristotelis interpretes"; al marge: "Lectio 1a". Expl.: "et possidendo eius visione per infinita seculorum secula fruamur, amen. Finem logicae imposui ultimo mensis octo<o>bris in vigilia Omnium sanctorum anni 1582, et ideo infinitas Deo meo gratias ago, qui ad hunc diem me pervenire dignatus est. Omnes lectiones logicae sunt 273. Incepi in die sanctae Chatherinae, martyris, ipsam logicam et in [ratllat die o] vigilia Omnium santorum sequentis anni ei finem imposui<t>. Laus Deo meo, creatori et domino meo".


 

Observacions: 

Les notes marginals indiquen sovint la data en què s'imparteixen algunes lliçons; de vegades contenen notícies de tipus més personal (una malaltia al f. [162v]) o relacionades amb el convent de Santa Caterina de Barcelona (p. e., al f. [127v]: elecció de fra Miquel Pujalt com a prior el 1582). Al f. 100: "vide hic magistrum Vincentium Justinianum Antist".

[MTS]

 

Bibliografia: 

DESCR.: Miquel i Rosell 1958-1969: II, 171-172. Mateu Ibars, J. 1971: 67. Robles 1979: 361-362. Lohr 1988b: 177. Repertori 1474-1620: II.1, 172-173. // EST.: Sobre Guasc veg. MCEM 430.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal