DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Antoni de la Creu, Monfort Sans (1603-1668)

Antoni Monfort Sans nasqué a Mataró el 23.12.1603. Era fill d’Antoni Monfort, notari de Mataró, i d’Agustina Sans, d’Alzira, a València.

Prof.: 20.4.1621, als 17 anys.

Entre 1640-1643 fou prior de Tortosa; després passà a ser-ho de Gràcia, i el 1647 de Barcelona. Fou elegit provincial de l’orde al capítol de Gràcia-Barcelona, l’1.3.1647. L’any 1650 fou novament elegit provincial quan, en plena guerra dels Segadors, no hi havia comunicació amb Castella per poder assistir a les reunions generals de la Congregació espanyola. Al capítol de 1650 passà a ser assistent del provincial. Durant els parèntesis de les guerres de Catalunya hagué d’anar en alguna ocasió a Roma, per afers de la província.

Era molt devot de la Verge i es diu que va morir cantant el Regina caeli laetare, a Mataró el 23.3.1668, als 73 anys d’edat.

 

OBRA

Torres Amat el fa, erròniament, natural de Barcelona i li atribueix les tres obres següents:

1. Relación del convento de San José de Barcelona.

Aquesta relació manuscrita és citada per Francisco de Santa María al segon volum de Reforma de los Descalzos, però sembla parlar d’un religiós dels primers anys de la fundació.

2. El testamento de Cristo.

L’historiador el va veure en un convent de monges carmelites descalces de Castella la Vella.

3. De sancta contemplatione.

Ms. Possiblement, la primera obra sigui efectivament seva, però és força probable que les altres dues pertanyin a un altre autor carmelita homònim. De fet, a la Cadena Mýstica carmelitana, de los autores carmelitas descalzos, obra de fray José del Espíritu Santo, (1678), se cita un Antonio de la Cruz, autor d’Opus de cognitione Dei & de divina & supernaturali contemplacione, i d’Opus de divinibus nominibus, dividit en quatre llibres, que es conservava en el convent de Madrid.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1955: 54-195.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal