DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Josep dels Reis, Calmet Solā (1779-1845)

Josep Calmet Solà va néixer a Balsareny el 7.11.1779. Era fill de Josep Calmet i d’Agustina Solà.

Vest.: 17.7.1795. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 18.7.1796.

Va ser lector de filosofia al convent de Reus; de prima per a dogma al de Lleida (1814), on continuà l’any 1815 com a lector de sagrada escriptura i cànons fins al 1820. Prior de Vic entre 1820-1824, i després de Lleida (1824-1826). Quart definidor provincial l’any 1826 i secretari del capítol provincial d’aquest any, assentà conventualitat perpètua a Barcelona.

Al convent de Sant Josep de Barcelona fou arxiver, clavari, predicador, epactiller de la província, director de la confraria de les Esposes de la Creu i, sobretot, bibliotecari de la famosa biblioteca de Sant Josep. El definitori provincial deixà constància en acta que “no pueden dejar de alabar los trabajos y servicios” que havia fet aquest religiós a la casa i a la província sencera, però s’escandalitzava pel fet que hagués demanat una gratificació monetària pels seus esforços. En tot cas, fra Josep va continuar actualitzant els catàlegs de la biblioteca, algun d’ells datat l’any 1834.

Va morir exclaustrat a Albagès el 28.9.1845.

 

OBRA

1. Índice de la Biblioteca de San José.

BUB, ms. 1359. Any 1834. 410 x 300 mm. P. 1-682 + 21 s. n. Al llom, sobre fons vermell, imprès en lletres daurades: "Índice de la Biblioteca de San José". El llibre es conserva en força bon estat.

Catàleg de la biblioteca del convent de Sant Josep de Barcelona. Segons l’historiador carmelità Beltran Larroya, és obra de Josep dels Reis, ja que la lletra concorda amb la d’altres escrits d’aquest religiós.

La primera pàgina s’obre amb el títol indicat: "Índice de los autores [...]", escrit a mà en bons caràcters, sobre fons a colors, que simula un mantell reial. Immediatament, a la segona meitat del mateix f., comencen les fitxes dels llibres, encapçalades i agrupades sota la lletra corresponent de l’alfabet: A, B, C, etc. Cada fitxa dóna les següents dades: Autor (cognom i nom), Títol de l’obra -amb les majúscules “M. S.” quan es tracta d’un manuscrit- i Signatura. Aquesta es compon d’una lletra majúscula i d’un número aràbic, per ex.: H. 199. Després de la p. 682, on acaba l’"Índice", hi ha cinc fulls arrencats intencionadament, en els quals, segons l’índex del catàleg, figurava el "Catálogo de los libros Manuscritos [...] p. 683" (per tant seguien les obres escrites i numerades) i, després, els "Autores y sus obras no contenidas en el cuerpo del índice [...]" (que sembla ser que no arribarien a anotar-se, perquè aquest títol és posterior). L’obra es clou amb la "Tabla de las letras contenidas en este índice del combento de San José de Barcelona" (p. [11-21]), amb els "Autores y sus obras no contenidas en el cuerpo del índice" (p. [21]) i el "Catálogo de los libros Manuscritos [...]" (p. [21]).

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1958: 165. // Íd. 1961. // Íd. 1965-1966: 456. // Arnall 1977. // Ead. 1986. // Beltran Larroya 1986: 304n, 307-312n, 314, 315, 318, 319.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal