Novetats

2017, desembre: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents d’arxius de Roquetes, Tortosa i Vilafranca (Alt Maestrat):

 • Roquetes: Arxiu Torre d'en Gil (MCEM 2778).
 • Tortosa: Arxiu de l'Arxiconfraria de la Cinta (MCEM 2779); Arxiu Capitular (MCEM 2782, 2786, 2788); Arxiu Històric Diocesà (MCEM 2780, 2783-2785, 2787, 2789).
 • Vilafranca (Alt Maestrat): Arxiu parroquial (MCEM 2781).

Les descripcions han anat a càrrec d'Enric Querol.

2017, setembre: es fan públics els primers resultats de la base de dades PCEM - Cens de Poesia Catalana de l’Edat Moderna (https://pcem.iec.cat/), un projecte integrat en el programa MCEM - Manuscrits catalans de l'Edat Moderna (IEC). El Cens "posa a l’abast de la comunitat investigadora una eina digital en contínua revisió, capaç d’aplegar de manera ordenada tota la informació necessària per a la localització i el coneixement bàsic dels testimonis, impresos o manuscrits, de la poesia medieval o moderna transmesa entre els anys 1474-1814. Els poemes que, a banda de ser difosos entre aquests límits cronològics, es troben en fonts anteriors o posteriors a aquestes dates, han estat descrits també a través d’altres testimonis que coneixem, encara que siguin més antics o més moderns, però en cap cas inventariem fonts impreses posteriors a 1860, ja que pels volts d’aquesta data deixen d’estampar-se en format de plec solt algunes obres popularíssimes com la Peregrinació del Venturós Pelegrí, al mateix temps que comencen a proliferar les edicions d’obres antigues enfocades cap a la bibliofília o l’erudició filològica".

L'elaboració de PCEM va a càrrec de Joan Mahiques i Helena Rovira. Disseny informàtic: Santi Muxach.

2017, juliol: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents d’arxius i biblioteques de Barcelona, Palma, Tortosa i Viella:

 • Barcelona: Ateneu Barcelonès (MCEM 2710); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2708, 2709, 2712-2714, 2737); Biblioteca de la Universitat (MCEM 2736); Institut Cartogràfic de Catalunya (MCEM 2711); Reial Acadèmia de Bones Lletres (MCEM 2696, 2770-2777).
 • Palma: Arxiu Capitular de Mallorca (MCEM 2717, 2718); Arxiu del Regne de Mallorca (MCEM 2719-2723); Arxiu Torrella (MCEM 2724); Biblioteca de la Real (MCEM 2715, 2716); Biblioteca Salvà (MCEM 2729); Biblioteca Vivot (MCEM 2726-2728); Societat Arqueològica Lul·liana (MCEM 2725).
 • Tortosa: Arxiu Capitular (MCEM 2764); Arxiu Comarcal del Baix Ebre (MCEM 2765); Arxiu Històric Diocesà (MCEM 2767-2769); Biblioteca del Seminari (MCEM 2766).
 • Vielha (Viella): Archiu Generau d’Aran (MCEM 2738, 2739).

Les descripcions han anat a cura de Gabriel Ensenyat (Mallorca), Joan-Antoni Mesquida (Mallorca), Enric Querol (Tortosa) i Maria Toldrà (Barcelona, Viella).

D’aquesta campanya destaquem que l’equip format per Ensenyat i Mesquida, a més de redactar noves descripcions de manuscrits mallorquins de l’època moderna ressenyats més amunt, ha revisat i completat les descripcions de manuscrits de la mateixa procedència incorporades a MCEM en campanyes anteriors (MCEM 2403-2473).

Els arxius de Tortosa han proporcionat materials sovint inèdits, entre els quals pasquins (MCEM 2768) i poemes de circumstàncies relacionats amb la família reial (MCEM 2765 i 2769).

Així mateix, s’han descrit i en algun cas identificat manuscrits barcelonins de l’influent curs matemàtic de Pedro de Lucuce (Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona; MCEM 2708-2714). Pel que fa a la catalogació de manuscrits de la biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, s’ha treballat sobretot en la descripció dels medievals i dels contemporanis, dels quals s’han incorporat a MCEM els que cauen dins dels límits cronològics de la base de dades, inclòs un inventari del segle XIX dels objectes, arxiu i biblioteca de la institució (MCEM 2777).

El Cens de poesia catalana de l’Edat Moderna es troba en un estat molt avançat d’elaboració. Durant aquests mesos s’ha treballat en l’entrada i correcció de registres. Actualment està en fase de disseny la interfície de consulta del Cens. Hi han col·laborat: Joan Mahiques, Helena Rovira i, per al disseny i manteniment de la base de dades, Santi Muxach (IEC).

2016, desembre: els últims mesos s’han publicat descripcions i notícies dels manuscrits següents d’arxius i biblioteques de Barcelona, Cervera, Ripoll, Roquetes (Baix Ebre) i Tortosa:

 • Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat (MCEM 2627, 2705, 2706); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2740-2742, 2744-2749); biblioteca dels hereus Milian (MCEM 2756); Reial Acadèmia de Bones Lletres (MCEM 2694, 2695, 2697-2704).
 • Cervera: Arxiu Comarcal de la Segarra (MCEM 2707).
 • Ripoll: Biblioteca Lambert Mata (MCEM 2743).
 • Roquetes: Arxiu i biblioteca Torre d’en Gil (MCEM 2757, 2759).
 • Tortosa: Arxiu Capitular (MCEM 2750-2754, 2760); Arxiu Comarcal del Baix Ebre (MCEM 2758, 2762, 2763); Arxiu Històric Diocesà (MCEM 2755, 2761).

D’aquesta campanya destaquem la localització i atribució a Pau Ignasi de Dalmases d’una nova sèrie d’addicions a les biblioteques de Nicolás Antonio, amb notícies sobre la important col·lecció de manuscrits medievals de Dalmases (MCEM 2627); la continuació de la descripció de manuscrits moderns conservats en fons tortosins –ampliada a col·leccions privades de Roquetes i Barcelona–, entre els quals cridem l’atenció sobre un pasquí de 1600 localitzat entre els fons judicials de l’Arxiu Diocesà (MCEM 2761), una relació de la vida i el martiri del dominic Francesc Gil de Federic (MCEM 2759) i una miscel·lània literària de finals del segle XVIII – principis del XIX que inclou textos relacionats amb la guerra del Francès (MCEM 2763); la introducció de nous registres d’interès per a la història de la ciència i la tècnica: manuscrits sobre aritmètica i àlgebra del segle XVIII (MCEM 2744-2748) i el Llibre de notícies relatives a la casa del doctor Francisco Salvà [i Campillo], amb notícies autobiogràfiques de Salvà (MCEM 2706); la continuació de la catalogació de la col·lecció de l’Acadèmia de Bones Lletres, centrada en les miscel·lànies filològiques d’Antoni de Bastero (MCEM 2694, 2695, 2697-2704). Les descripcions han anat a cura d’Enric Querol (Barcelona, Roquetes, Tortosa) i Maria Toldrà (Barcelona, Cervera).

Així mateix, s’han avançat les tasques de recopilació d’informació i implementació de la base de dades Cens de poesia catalana de l’Edat Moderna, en construcció. Ja s’hi han introduït els testimonis de la pràctica totalitat de l’obra medieval catalana impresa als segles XV-XVI i dels poetes més importants del XVI (Andreu Martí Pineda, Pere Serafí, Joan Pujol, Joan Timoneda...). També s’hi han incorporat registres de goigs i poemes anònims o d’autor poc conegut que han circulat a través de fulls volants o plecs solts, probablement una de les parts menys conegudes i sistematitzades fins ara en l’àmbit de la bibliografia de la poesia catalana, la qual cosa atorga al Cens el mèrit de ser una de les primeres eines que es proposa la indexació sistemàtica d’aquestes obres poètiques i de les seves fonts. La publicació del Cens, originàriament nascut com a nou projecte de la secció “Materials” de MCEM, s’ha hagut d’endarrerir puntualment per causes tècniques. La seva elaboració va a càrrec de Joan Mahiques i Helena Rovira. El disseny informàtic és obra de Santi Muxach (IEC).

2016, juliol: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents d'arxius i biblioteques de Barcelona:

 • Arxiu Històric de la Ciutat (MCEM 2642-2647, 2680-2684).
 • Biblioteca de la Universitat de Barcelona (MCEM 2648).
 • Biblioteca Històrica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MCEM 2689).
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres (MCEM 2671-2679, 2685-2688, 2690-2693).

En destaquem la primera descripció completa de la compilació en sis volums de poesia i altres textos propis i aliens de Jaume Sala i Guàrdia (1731-1809). Les descripcions han anat a cura de Maria Toldrà.

Així mateix, s’han avançat les tasques de recopilació d’informació i introducció de dades al Cens de poesia catalana del segle XVI, base de dades en construcció a cura de Joan Mahiques i Helena Rovira, amb disseny informàtic de Santi Muixach (IEC). Se’n preveu la publicació per a aquest mateix any 2016.

2015, desembre: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents:

 • Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat (MCEM 2604-2617, 2623-2626, 2628, 2630-2641); Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MCEM 2629, 2649).
 • Castelló: Arxiu Municipal (MCEM 2654).
 • Madrid: Biblioteca Nacional (MCEM 2653).
 • Morella: Arxiu Històric Eclesiàstic (MCEM 2651).
 • Tortosa: Arxiu Capitular (MCEM 2650, 2652, 2656, 2657, 2660, 2661); Arxiu Comarcal del Baix Ebre (MCEM 2655, 2662-2669); Arxiu Històric Diocesà (MCEM 2658, 2659).
 • València: Arxiu del Regne (MCEM 2670); Biblioteca Històrica de la Universitat (MCEM 2357-2360, 2363, 2385, 2386, 2389, 2393-2395, 2398, 2399, 2475, 2477, 2478, 2480, 2482, 2483, 2488, 2490, 2491, 2493, 2494); Biblioteca Valenciana (MCEM 2463, 2501, 2502, 2504-2507, 2509, 2511-2513, 2515, 2520, 2521).

La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Joan Mahiques (València), Enric Querol (Castelló, Madrid, Morella, Tortosa, València), Helena Rovira (València) i Maria Toldrà (Barcelona).

Així mateix, s’ha treballat en el disseny -de Santi Muixach (IEC)- i implementació d’un nou lliurament de la secció “Materials” de MCEM, el Cens de poesia catalana del segle XVI, de publicació prevista per al 2016, i en la continuació de la catalogació dels manuscrits de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

2015, abril: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents:

 • Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat (MCEM 2424-2426, 2428-2430, 2432-2446, 2525, 2548-2603); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2299, 2447-2449); Biblioteca de la Universitat (MCEM 2431); Reial Acadèmia de Bones Lletres (MCEM 2241, 2526-2547, 2618-2622).
 • Betlehem: Lehigh University Library (MCEM 2325).
 • Cambridge: Trinity College Library (MCEM 2327).
 • Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana (MCEM 2343).
 • Sant Hilari Sacalm: biblioteca privada (MCEM 2341, 2342).
 • Tolosa: Bibliothèque de Toulouse: Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (MCEM 2427).
 • València: Biblioteca Històrica de la Universitat (MCEM 2352, 2354, 2387); Biblioteca Municipal Serrano Morales (MCEM 2368, 2380-2384, 2450-2453, 2455-2458, 2460-2461, 2473); Biblioteca Valenciana (MCEM 2462, 2464-2471, 2500, 2503, 2508, 2517, 2519).

La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Joan Mahiques (Betlehem, Cambridge, Mallorca, Sant Hilari, València), Helena Rovira (València) i Maria Toldrà (Barcelona, Tolosa).

2014, desembre: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents:

 • l'Alguer: Archivio Storico Comunale (MCEM 2321); Archivio Storico Diocesano (MCEM 2322).
 • Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó (MCEM 2323); Arxiu Històric de la Ciutat (MCEM 2324, 2415-2423); Arxiu Històric de Protocols (MCEM 2265); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2254-2264, 2266-2268, 2401-2409); Reial Acadèmia de Bones Lletres (MCEM 2249-2252, 2410-2414).
 • Madrid: Biblioteca Nacional de España (MCEM 2269); Real Biblioteca (MCEM 2400). 
 • Montpeller: Médiatheque Centrale Émile Zola (MCEM 2334-2340).
 • Montserrat: Biblioteca del Monestir (MCEM 2345).
 • Morella: Arxiu Històric Eclesiàstic (MCEM 2272, 2273). 
 • Munic: Bayerische Staatsbibliothek (MCEM 2318, 2329).
 • New Haven: Beinecke Library (MCEM 2320).
 • Rouen: Bibliothèque Municipale (MCEM 2350).
 • Tarragona: Biblioteca Pública (MCEM 2253).
 • Tortosa: Arxiu Capitular (MCEM 2279-2291, 2297, 2298); Arxiu Comarcal del Baix Ebre (MCEM 2270, 2271, 2275-2277, 2294-2296); Arxiu Històric Diocesà (MCEM 2278, 2292, 2293).
 • València: Arxiu Històric Municipal (MCEM 2351); Biblioteca Històrica de la Universitat (MCEM 2353, 2355, 2356); Biblioteca Municipal Serrano Morales (MCEM 2364, 2366, 2367, 2369-2372, 2377-2379).
 • Xerta: Arxiu Parroquial (MCEM 2274).

La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Maria Toldrà (Barcelona, Madrid), Joan Mahiques (l'Alguer, Barcelona, Montpeller, Montserrat, Munic, New Haven, Rouen, València), Enric Querol (Morella, Tortosa, Xerta) i Mercè Gras (Tarragona).  

2014, juliol: els últims mesos s’han publicat descripcions dels manuscrits següents:

 • Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat (MCEM 1892-1895, 2218-2224, 2230-2234, 2243-2247); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2216); Biblioteca de la Universitat (MCEM 2189); Reial Acadèmia de Bones Lletres (MCEM 2235-2239, 2242, 2248).
 • Brussel·les: Bibliothèque Royale de Belgique (MCEM 2309).
 • Madrid: Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano (MCEM 2190, 2300-2305, 2308); Biblioteca Nacional de España (MCEM 2208, 2214); Biblioteca Real (MCEM 2215); Monasterio de las Descalzas Reales (MCEM 2306, 2307); Real Academia de la Historia (MCEM 1671, 2191-2199, 2213, 2217). 
 • Munic: Bayerische Staatsbibliothek (MCEM 2310-2317).
 • Terrassa: Arxiu Històric Comarcal (MCEM 2225-2229).
 • València: Biblioteca Històrica de la Universitat (MCEM 2211, 2212).
 • Biblioteques privades de Barcelona (MCEM 2210) i Tortosa (MCEM 2209).

S’ha continuat treballant en el Diccionari biogràfic d’autors carmelites descalços catalans, de Mercè Gras, que a hores d’ara compta amb 266 entrades sobre autors identificats, obres anònimes i col·lectives.

Del conjunt de manuscrits descrits destaquem l’atribució al numismàtic Josep Salat (1762-1832) de la Breve noticia de las principales revoluciones que en varias épocas han sucedido en el principado de Cataluña (AHCB, ms. B-57; MCEM 2233); la identificació d’un dietari en català sobre el viatge que el prevere Ramon Sans i de Puig va fer a Itàlia entre 1675 i 1676 (RABLB, ms. 3-I-16; MCEM 2239); i, del mateix autor, uns Discursos del principado de Cataluña según el estado en que se hallan sus cosas hasta fines de agosto de 1689 (RABLB, ms. 3-I-15; MCEM 2238); al final d'aquest últim manuscrit s'ha conservat també l'índex d'un "Libro 2º, en que se contiene la antigüedad del insigne principado de Cataluña y de la nobleza, valor y proezas de los famosísimos catalanes y de los de las islas adherentes", obra del benedictí Joan Benet Guardiola (m. 1616).

La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Mercè Gras (DBACD), Joan Mahiques (Barcelona, BU; Brussel·les, BRB; Madrid, Descalzas reales, Lázaro Galdiano; Munic, BSB) i Maria Toldrà (Barcelona, AHCB, BC, col·lecció Domènech-Ballester, RABLB; Madrid, BNE, BR, Lázaro Galdiano, RAH; Terrassa, AHC; València, BHU). Agraïm la col·laboració puntual de Rodolfo Galdeano (BNE, ms. 1196; MCEM 2208).

2014, febrer: Diccionari biogràfic d’autors carmelites descalços de la província de Sant Josep, de Mercè Gras i Casanovas, historiadora, arxivera de l’Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears i col·laboradora de MCEM. Actualment compta amb 239 entrades sobre autors (ordenats alfabèticament i per gènere), anònims inclosos, i obres col·lectives (entenent com a tals tant les produïdes de forma anònima per diversos membres d’una comunitat i que tenen aquesta com a objecte, com les relacions impreses sobre festes relacionades amb l’orde i els reculls de villancicos per a la professió d’un membre). El Diccionari, en curs, es completa amb una introducció, una bibliografia general i un inventari de fonts documentals ordenades per convents. L’arc cronològic va aproximadament de 1586, data de la fundació del primer convent català (Sant Josep de Barcelona) fins a mitjan XIX, és a dir, les conseqüències immediates de la desamortització i l’exclaustració de 1835. Per bé que el Diccionari se centra en la província de Sant Josep o de la Corona d’Aragó, creada el 1588, incorpora en apèndix un apartat sobre autors dels convents aragonesos i valencians que a partir de 1685 passarien a integrar la nova província de Santa Teresa. Quant a la tipologia i la temàtica dels textos produïts pels carmelites en aquests anys, el projecte té uns marges amplis, que només exclouen la producció de caràcter administratiu estricte. Els avantatges immediats de comptar amb una obra com aquesta són:

 • Inventariar la contribució del Carme descalç -conservada o perduda- a la història de la cultura catalana en àmbits diversos i en qualsevol de les llengües en què es manifesta (castellà, català, llatí, francès, italià). Hi trobem testimonis de l’aportació d’alguns frares al període fundacional de l’orde i en altres moments crítics de la seva història, ressenya de la seva producció historiogràfica (cròniques oficials i altres contribucions, entre les quals destaquen les relacions de fundacions i de la vida exemplar d’alguns frares, i algun dietari), literària (poesia, tractats místics), homilètica, tècnica (des de la producció dels “tracistes” fins a un tractat culinari), musical, etc., sense oblidar l’activitat dels responsables d’una de les biblioteques catalanes més importants de l’Edat Moderna, la del convent de Sant Josep de Barcelona. Vegeu-ne una ressenya més detallada aquí.
 • Oferir una eina fidedigna i periòdicament actualitzada per identificar un autor a partir del nom de professió que consta als escrits impresos i manuscrits, que, entre d’altres coses, permetrà corregir errors d’atribució i, fins i tot, d’adscripció entre els carmelites calçats i els descalços.

2013, desembre: MCEM obre una nova secció, Materials, destinada a acollir eines de treball que complementin la catalogació dels fons manuscrits catalans moderns. La primera és el Diccionari biogràfic d’autors carmelites descalços de la província de Sant Josep, a cura de Mercè Gras Casanovas, historiadora i arxivera de l’ACDCB. Actualment ja se’n pot consultar la introducció històrica i les primeres fitxes d’autor; la resta s’anirà implementant al llarg dels propers mesos.

2013, desembre: els últims mesos s’han publicat descripcions de manuscrits de l’Arxiu de les carmelites descalces de Barcelona (MCEM 2207); Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MCEM 1789, 2200-2205); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2206); Biblioteca de la Universitat de Barcelona (MCEM 1990, 2100-2106, 2108-2187) i una biblioteca privada de Girona (MCEM 2107). D’aquest conjunt destaquem Luz de verdad, relació històrica redactada per una carmelita descalça del convent de la Immaculada Concepció de Barcelona, testimoni directe dels fets que van tenir lloc a Barcelona entre 1691 i 1719 (MCEM 2207); un llarg poema burlesc en català del XVIII (MCEM 2200) i una col·lecció desconeguda de teatre religiós en castellà de la segona meitat del mateix segle (MCEM 2201-2205). La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Joan Mahiques, Maria Toldrà i Mercè Gras.

2013, agost: els últims mesos s’han publicat descripcions de manuscrits de l’Arxiu de les carmelites descalces de Barcelona (MCEM 2071); Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (MCEM 1890, 1891, 1896-1899, 2089); Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MCEM 2075); Biblioteca de Catalunya (MCEM 2050-2070, 2072-2074, 2076-2088, 2090-2099); Biblioteca de la Universitat de Barcelona (MCEM 1989, 1991-1999). En destaquem un conjunt de textos historiogràfics, dietarístics i devocionals procedents del País Valencià, on sobresurt la Relación curiosa de l’escrivent Genís Mira (MCEM 2064, 2065 -Mira-, 2066, 2069, 2083); el Lumen domus o història dels Reials Col·legis de Tortosa (MCEM 2091); materials literaris i devocionals relacionats amb l’Hospital de la Santa Creu (MCEM 2075 i 2089); una miscel·lània de poesia religiosa procedent de la biblioteca de Jacint Verdaguer (MCEM 2090); una miscel·lània poètica i dramàtica amb un fragment pertanyent a la tradició del misteri de la Passió (MCEM 2086); i La Adelasia, traducció d’Ignasi Plana d’un text teatral italià -de Francesco Ringhieri?- (MCEM 2055). La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Maria Toldrà i Joan Mahiques.

2013, maig: els últims mesos s’han publicat descripcions de manuscrits de l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MCEM 2049), la Biblioteca de Catalunya (MCEM 2000-2048) i la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (MCEM 1974-1988). Destaquem un poema èpic en castellà i uns versos bilingües català-castellà desconeguts, escrits per Ignasi Sales arran de la reforma de 1800 del departament d’infants expòsits de l’Hospital de la Santa Creu (MCEM 2049); i l’atribució al prevere Jaume Puig, del cercle del bisbe Veyan, de dos volums d’un catecisme general influït pel de Pouget (MCEM 2017 i 2021). Entre els manuscrits ja coneguts hi ha alguns sermonaris setcentistes de la Casa de Missió de Barcelona, les compilacions poètiques del comerciant Francesc Martí i dels caputxins Ildefons de Barcelona i Sebastià d'Oló, així com exemplars de les relacions del baró de Maldà conservats a la BC, inclòs el Llibre que contindrà la història, memorable època, de la guerra cruel que ha intimada la França a Espanya en lo dia 5 de març de 1793, i així a tota l'Europa, també conegut com a Història de la Guerra gran (MCEM 2038). La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Maria Toldrà i Joan Mahiques.

2013, gener: els dos últims mesos s’han introduït descripcions i notícies de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (MCEM 1812-1848, 1850-1853, 1867-1889); la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (MCEM 1942-1973); l’Institut Cartogràfic de Catalunya -treballs del comte de Darnius sobre les vegueries del Principat, que s'han relacionat amb les còpies corresponents de la Biblioteca Nacional de Madrid- (MCEM 1854-1863); el Centre Excursionista de Catalunya -herbari de Josep Peix i altres obres- (MCEM 1864-1866); i l’Arxiu de les Carmelites Descalces de Barcelona, representat per un cançoner desconegut de les monges, del segle XVII, en castellà i algunes peces en català (MCEM 1849). La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Laia de Ahumada, Mercè Gras, Joan Mahiques i Maria Toldrà.

2012, novembre: els últims mesos s'ha treballat en la descripció dels volums de la família Alòs donats a la Biblioteca de Catalunya, amb signatures encara provisionals (MCEM 1088, 1089, 1481-1484, 1700-1708) i s'ha completat la dels manuscrits de l'antic arxiu de l'Hospital de la Santa Creu, repartits entre aquesta biblioteca i l'Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (MCEM 1575-1585); s'ha iniciat la tasca d'incorporació a MCEM dels manuscrits setcentistes i alguns d'anteriors de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (MCEM 1336-1399, 1900-1941) i la Biblioteca de Catalunya (MCEM 1572-1574, 1709, 1719, 1725, 1730-1732, 1761-1777, 1780-1811); s'ha continuat treballant, generalment a partir d'inventaris i bibliografia, amb els manuscrits de la Biblioteca Nacional i altres col·leccions de Madrid (MCEM 1586-1599, 1675-1699, 1729, 1756-1758) i de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (MCEM 1710-1755). La redacció de les entrades ha anat a càrrec de Laia de Ahumada, Anna Gudayol, Joan Mahiques i Maria Toldrà.

2012, abril: entre els manuscrits descrits i revisats els darrers mesos hi ha els volums del fons Alòs-Moner ingressats per donatiu a la Biblioteca de Catalunya el 2011, procedents de la llibreria del cartògraf Josep Aparici i la seva família. En destaquem una traducció castellana de l'Ars brevis de Ramon Llull (MCEM 1481) i l'autobiografia de Josep Aparici (MCEM 1088).

2011, desembre: la base de dades Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna (MCEM) es fa pública.

2011, desembre: descripció de manuscrits de París i Versailles. A cura de Joan Mahiques (MCEM 1262-1335). "A partir de la informació que proporciona Morel-Fatio (1892), el catàleg digital de la BNF fa una breu descripció dels ms. Espagnols 1-505. Nosaltres hem utilitzat aquesta eina per individuar els manuscrits d'aquest fons, centrant-nos en aquells que són catalans o relatius a la nostra història cultural, d'acord amb els criteris de la base de dades MCEM. Formen part del fons Espagnol els manuscrits classificats MCEM 1262-1330. De tota manera, hem d'advertir que el ms. Espagnol 505 no és l'últim del seu fons, malgrat que sigui el darrer dels que fins ara és descrit al catàleg digital. Per tant, en una etapa ulterior, caldria afegir a la nostra base de dades manuscrits del mateix fons. També hi hem incorporat alguns testimonis manuscrits d'altres fons de la mateixa institució, com esdevé en el ms. Moreau 1692 (MCEM 1330) o en alguns volums del fons de llibres preciosos de la sala Y (MCEM 1320-1321), sense oblidar els manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal (MCEM 1317-1319). No cal dir que altres fons de la BNF també compten amb volums les descripcions dels quals poden integrar-se a MCEM més endavant. És el cas d'alguns manuscrits dels fons Baluze o NAL (Nouvelle Acquisition Latine). Finalment, sota els MCEM 1322-1328, descrivim diversos manuscrits que posseí el rossellonès Josep Tastu (1787-1849) i que actualment pertanyen a la Bibliothèque Mazarine; mentre que MCEM 1329 dóna notícia d'un testimoni de la Bibliothèque Municipale de Versailles, fins ara gairebé desconegut, amb nou peces de poesia trobadoresca que el copista atribueix a Arnaut Daniel" (J. Mahiques).

2011, juny: descripció de manuscrits siscentistes de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. A cura de Joan Mahiques, amb la col·laboració de Mercè Gras, Teresa Huguet i Maria Toldrà (MCEM 1100-1261, 1667-1668).

2011, maig: incorporació de descripcions de manuscrits procedents de l'arxiu de l'Hospital de la Santa Creu, actualment repartit entre la Biblioteca de Catalunya i l'Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. A cura de Teresa Huguet i Maria Toldrà (MCEM 1634-1666).

2011, març: incorporació de fitxes sobre manuscrits de la Biblioteca-Arxiu de Peralada (MCEM 1485-1500 i 1600-1633). A cura de Teresa Huguet.

2010, desembre: descripció de manuscrits renaixentistes de biblioteques i arxius mallorquins -Biblioteca Pública de Palma, Biblioteca Municipal de Palma, Arxiu Capitular de Mallorca, Biblioteca de la Real, Biblioteca Bartomeu March- a partir dels materials proporcionats pel professor Gabriel Ensenyat, de la Universitat de les Illes Balears (MCEM 1403-1473), revisats per Maria Toldrà i Teresa Huguet.

2010, desembre: incorporació de fitxes sobre manuscrits de la Biblioteca Nacional d'Espanya dels segles XVI-XVII (MCEM 1501-1571). A cura de Laia de Ahumada. (En curs).

2010, novembre: descripció dels manuscrits de Juliana Morell conservats a la Biblioteca Municipal d'Avinyó (MCEM 1475-1480). A cura de Laia de Ahumada.

2010, octubre: descripcions de manuscrits de l'ACDCB i la BPT d'autors carmelites (MCEM 1090-1099, 1400-1402, 1669-1670). A cura de Mercè Gras.

2010, setembre: descripcions de manuscrits de l'AHCB corresponents al període 1620-1714 (MCEM 968-1085, 1672-1673). A cura de Maria Toldrà.

2010, juliol: finalitza el procés d'incorporació a la db MCEM de les fitxes revisades dels manuscrits descrits en els volums Repertori de manuscrits catalans 1474-1620, I-IV (Barcelona: IEC; Institut Joan Lluís Vives; Universitat de Barcelona, 1998-2008) i Repertori de manuscrits catalans 1620-1714, I (ibíd.: IEC, 2006).

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal